PROSJEKTER / AKTIVE PROSJEKTER

MILJØPROSJEKT LJANSELVA

                                                                          Årsberetning 2018

Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig gruppe som har vært i aktivitet siden 1989, og har som hovedmål å virke til beste for elvemiljøet. Vernevedtaket fra 2003 er vår basis for arbeidet.

 

Miljøprosjekt Ljanselva (MiLja) har 12-15 aktive deltakere og har hatt 7 styremøter i 2018.

”All” informasjon finner du på www.osloelveforum.no Ljanselva.

 

Ljanselv-brosjyre/turguide: 32 sider, trykket i 4.000 ex,  sponset av Sparebankstiftelsen dnb.

Finnes på bibliotek, butikker, markastuer og i postkasser på infotavler. Skole”sett” til skolene.

Aktiviteter/turer/befaringer: flere guidete vandringer (hvorav en fugletitte-lytte-tur) langs Ljanselva.  Vinterdag med hester og aking. Skole- og barnehagetreff. Fuglekassesnekring. Bydelsdag/stand. Terrengløp-innkomst på Sagstua. Friluftslivets uke.

Ved arrangementene har vi hatt salg av saft/kaffe/te og vafler. Utdeling av den nye turguiden.

Møter med politikere og administrasjon i Nordstrand bydel. Godt samarbeid og årlige møter med Park- og byområdeansvarlig og vassdragskonsulent i Bymiljøetaten (BYM).  Møter med skoler og barnehager.  Promotert Hauketo Park (også sammen med MDG).

Økonomi: Overskudd i 2018. Vi har søkt og fått årlig støtte til Sagstua fra Bydelen (fra 2019).

Mange har VIPPSet et lite beløp for Turguiden.

Dugnader: Elverydding. Kruttverket. Skullerud sag. Urskogen. OleBjørns plass. Flere ”smådugnader”.

Sagstua (eies av Oslo kommune og driftes av MiLja): Stua er til sammen benyttet i 125 dager. Herav  95 barnehagebesøk og noen skolebesøk. Jevnlig vedlikehold av hus og uthus, skigard og uteområder. Egen ljåslått og hestebeite bidrar til å vedlikeholde kulturlandskapet på Sagløkka.

Turveier/stier: Busker fjernet, murer frem i dagen. Klopper, stier og merking vedlikeholdes.

Skilt: Nytt infoskilt ved Rustadsaga. Mange skilt fornyet. ”Alle” vasket.

Bedre merking med nye ”piler” og infokart er ”løpende”.

”Elvens liv”: Jevnlig oppfølgning av vannmengde og -kvalitet. Bekymringsmeldinger sendt.

Prosjekt for å måle fiskevandring ved hjelp av nyutviklet kamera. Fiskelivet observeres bl.a. med tanke på faunapassasje (fisketrapp) ved Hauketo, støttet av Energigjenvinningsetaten. Monitor for måling av vannkvalitet i Liadalen. Snødeponier (Åsland og Leirskallen); bekymringsmeldinger sendt.

Prioriterte tiltak det arbeides med:

o   Hauketo Park: Aktiv promotering av våre ønsker om park og gangveier/-bro vest for Lja bru.

o   Gangvei fra Hauketo Park langs det gamle elveløpet og undergang under jernbanen vest for tunnelen (Turvei E9).

o   Turvei/sti forbi Hauketo st. langs vestsiden av Prinsdalsbekken.

o   Turvei E9 oppgraderes ved Leirskallen (utføres av BYM - 1. kvartal 2019).

o   Turvei E9-del vest for Stenbråtveien.

o   Hengebro nord i ”Urskogen”.

o   Nordstrandveien 125/127: Vi har fremmet forslag om parkdrag langs elven.  Bydelen støtter oss.

o   ”Få elven frem i lyset” – rydding av partier langs elven.

o   Hestebeite ved Steinerbarnehagen

o   Follobanen – vi passer på Ljanselvvassdraget.

o   Skullerud-utbygging – vi følger med til beste for elven.

o   Vannmåler ved Skullerud.

o   Ny FaceBook-side – Ljanselva Miljøpark

Nordstrand, 2019-01-23

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Finalekonserten i Nordstrand kirke
4. apr. 2019, 19.00

Finalekonserten i Nordstrand kirke - NB! torsdag

"Frivillighet" v/ Birgitte Brekke
8. apr. 2019, 19.00

"Frivillighet" v/ Birgitte Brekke 3-minutter ve ...

Det er foreløpig ikke satt opp noe program for denne kvelden
15. apr. 2019, 19.00

3-minutter ved Olav Siggerud Det er foreløpig i ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...