KLUBBEN / OM KLUBBEN

om klubben

Nordstrand Rotary ble etablert i 1960
Charterklubb er Oslo Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. november 2021 36 medlemmer.                                        

 

Komitésammensetning 2021/2022

 

NORDSTRAND ROTARY KLUBB   

 

STYRE:

President:          Per Stavgar

Sekretær:           Per Sigurd Bø

Kasserer:           Kjell Giske

Past President:  Pål Gundersen

President Elect: ?

 

KOMITÈER  2021/ 22:  

 

EVENT/MUSIKKFINALEN:

Nils Henrik Baggerød - leder

Lars Falch - leder

Tomas Johansen

Cato Fiksdal (sponsor)

 

 

SOSIALPROSJEKT OG

INTERNASJONAL KOMITÈ:

Morten Neeb - leder

Bjørn Fonbeck

Leif Bertnes

Leif-Victor Oppedal

Pål Gundersen - nestleder

Eilif Harloff

Per Olav Vangen

 

MEDLEM, PR OG

STRATEGI KOMITÈ:

Odd Killengren – leder

Siri Bratlid – nestleder

Bjørn Mathiesen

Lars Angaard

Tor Asbjørn Uppstrøm

Ole Fridtjof Tenden (ansvarlig klubbens hjemmeside)

 

 

KAMERATSKAP KOMITÈ:

Helge Lindstad – leder

Bård Bømark - nestleder

Gunther Motzke

Knut Samuelsen

Ole Opsahl

Per Ove Haugland ??

Sigurd Natvig

Evt nye medlemmer går inn i denne komiteen

 

 

 

 

 

 

YRKESERFARING- OG UNGDOMS KOMITÈ:

Arne Aaberg  - leder

Bård Lund - nestleder

Sondre Svartdal  ( Ryla)

Knut Bogan

Børre Magnussen

 

 

PROGRAMKOMITÈ:

Per Christian Fossum – leder

Martin Strømmen

Per Stavgar

Ottar Julsrud (assosiert – er redaktør for Rotary Norden)

 

Valgkomite:

Pål Gundersen - leder

Per Olav Vangen - nestleder

 

Kommentarer:

 

Klubben har p.t. få medlemmer og har derfor vanskeligheter med å opprettholde tidligere aktivitetsnivå og bredde i komiteene.  Alle komiteer bør derfor være kritisk til antall prosjekter og ha et sidefokus på rekruttering.

 

* Sosial og Internasjonal + Kameratskap komitèer har felles ansvar for gjennom- føringen av prosjekt «Beboerfesten våren 2022».

 

* Til prosjekter/dugnader som Sosial og Internasjonal komitè igangsetter, inviterer komiteen etter behov øvrige NRK medlemmer til å delta.

 

*Musikkfinalen trekker inn øvrige nødvendige ressurser ved behov.  Alle klubbens medlemmer må være forberedt på å stille opp på finaledagen og hjelpe til med avviklingen av konkurransen

 

 

 

* Komitéarbeid er en del av klubbens virksomhet, så alle medlemmer oppfordres til å delta aktivt i sin komité for å utvikle klubben.

 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...