PROSJEKTER / AKTIVE PROSJEKTER

MILJØPROSJEKT LJANSELVA


Miljøprosjekt Ljanselva 30 år

Miljøprosjekt Ljanselva feiret sitt 30-årsjubileum på Sagstua mandag 11. november. Trine Johnsen, primus motor i Miljøprosjekt Ljanselva og en av stifterne for 30 år siden, viser stolt fram den gedigne marsipankaken som ble servert til kaffen – etter at gjestene først fikk servert en varmende suppe.

Mange talere hyllet jubilanten. En av dem var Oslo Elveforums leder, Per Østvold, som hilste fra styret og elvegruppene.

Imponert

-Vi er alle sammen imponert over hva dere får til av resultater. Deres innsats har vært helt uvurderlig i 30 år, og vi er mange som er takknemlige, sa Østvold, og fortsatte:

– Når dere har fått gjort så mye, tror jeg det skyldes tre ting: For det første har dere knyttet til dere et nettverk av frivillige entusiaster – av ildsjeler som brenner for saken: bevaring og utvikling av Ljanselva og grøntområdene rundt. For det andre har dere hele tida skjønt at dere må knytte dere opp til og samarbeide tett med aktuelle bydeler og kommunale etater. For det tredje har dere hele tida satset på barn og unge. Skoleadopsjonene har vært imponerende. Ljanselva har vært gjennomadoptert i mange år. Og dere har alltid vært flinke til å lage aktiviteter som er morsomme og spennende for barn.

Disse tre kriteriene – satsing på frivillighet og ildsjeler – tett samarbeid med andre – og satsing på barn og unge – det er dette som er suksesskriteriene.

-To av dere har vært med helt fra starten. Det er Trine Johnsen og Ida Hvoslef – dessuten Tor Holtan-Hartwig som har gått bort. Arne Andersen kom med like etter stiftelsen. Han er også en av veteranene. Men mange har gjort en stor innsats gjennom et par tiår. La meg nevne Sverre Samuelsen, Leif Bertnes og Arne Lunde. Mange andre kunne vært nevnt.

Tor Holtan-Hartwig

Tor Holtan-Hartwig var også en av Oslo Elveforums stiftere, og har skrevet sitt navn inn i vår historie med gullskrift. Oslo Elveforum ble stiftet i 2000. Dere ble altså stiftet 11 år før Oslo Elveforum. I realiteten var det vel langt på vei slik at det var Tor Holtan-Hartwig og dere som dro i gang Oslo Elveforum.

Det første initiativet til Oslo Elveforum ble tatt i 1999 på et møte som stortingsrepresentant Lars Rise tok initiativ til. I den aller første beretningen for Oslo Elveforum står det at på dette møtet i 1999 innledet Tor Holtan-Hartwig fra Miljøprosjekt Ljanselva om statens vernebestemmelser for Oslovassdragene, om Oslo kommunes politikk på dette område og om det konstruktive samarbeid som var etablert med kommunen og bydelene.

Deretter ble Oslo Elveforum formelt stiftet i år 2000 med Tor Holtan-Hartwig som den første leder. Vi må derfor se på dere som vår pionerforening, sa Per Østvold. Han overrakte deretter Miljøprosjekt Ljanselva en gavesjekk på fem tusen kroner.

Se flere bilder på: https://L2W.no/5x8u

                                                                          Årsberetning 2018

Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig gruppe som har vært i aktivitet siden 1989, og har som hovedmål å virke til beste for elvemiljøet. Vernevedtaket fra 2003 er vår basis for arbeidet.

 

Miljøprosjekt Ljanselva (MiLja) har 12-15 aktive deltakere og har hatt 7 styremøter i 2018.

”All” informasjon finner du på www.osloelveforum.no Ljanselva.

 

Ljanselv-brosjyre/turguide: 32 sider, trykket i 4.000 ex,  sponset av Sparebankstiftelsen dnb.

Finnes på bibliotek, butikker, markastuer og i postkasser på infotavler. Skole”sett” til skolene.

Aktiviteter/turer/befaringer: flere guidete vandringer (hvorav en fugletitte-lytte-tur) langs Ljanselva.  Vinterdag med hester og aking. Skole- og barnehagetreff. Fuglekassesnekring. Bydelsdag/stand. Terrengløp-innkomst på Sagstua. Friluftslivets uke.

Ved arrangementene har vi hatt salg av saft/kaffe/te og vafler. Utdeling av den nye turguiden.

Møter med politikere og administrasjon i Nordstrand bydel. Godt samarbeid og årlige møter med Park- og byområdeansvarlig og vassdragskonsulent i Bymiljøetaten (BYM).  Møter med skoler og barnehager.  Promotert Hauketo Park (også sammen med MDG).

Økonomi: Overskudd i 2018. Vi har søkt og fått årlig støtte til Sagstua fra Bydelen (fra 2019).

Mange har VIPPSet et lite beløp for Turguiden.

Dugnader: Elverydding. Kruttverket. Skullerud sag. Urskogen. OleBjørns plass. Flere ”smådugnader”.

Sagstua (eies av Oslo kommune og driftes av MiLja): Stua er til sammen benyttet i 125 dager. Herav  95 barnehagebesøk og noen skolebesøk. Jevnlig vedlikehold av hus og uthus, skigard og uteområder. Egen ljåslått og hestebeite bidrar til å vedlikeholde kulturlandskapet på Sagløkka.

Turveier/stier: Busker fjernet, murer frem i dagen. Klopper, stier og merking vedlikeholdes.

Skilt: Nytt infoskilt ved Rustadsaga. Mange skilt fornyet. ”Alle” vasket.

Bedre merking med nye ”piler” og infokart er ”løpende”.

”Elvens liv”: Jevnlig oppfølgning av vannmengde og -kvalitet. Bekymringsmeldinger sendt.

Prosjekt for å måle fiskevandring ved hjelp av nyutviklet kamera. Fiskelivet observeres bl.a. med tanke på faunapassasje (fisketrapp) ved Hauketo, støttet av Energigjenvinningsetaten. Monitor for måling av vannkvalitet i Liadalen. Snødeponier (Åsland og Leirskallen); bekymringsmeldinger sendt.

Prioriterte tiltak det arbeides med:

o   Hauketo Park: Aktiv promotering av våre ønsker om park og gangveier/-bro vest for Lja bru.

o   Gangvei fra Hauketo Park langs det gamle elveløpet og undergang under jernbanen vest for tunnelen (Turvei E9).

o   Turvei/sti forbi Hauketo st. langs vestsiden av Prinsdalsbekken.

o   Turvei E9 oppgraderes ved Leirskallen (utføres av BYM - 1. kvartal 2019).

o   Turvei E9-del vest for Stenbråtveien.

o   Hengebro nord i ”Urskogen”.

o   Nordstrandveien 125/127: Vi har fremmet forslag om parkdrag langs elven.  Bydelen støtter oss.

o   ”Få elven frem i lyset” – rydding av partier langs elven.

o   Hestebeite ved Steinerbarnehagen

o   Follobanen – vi passer på Ljanselvvassdraget.

o   Skullerud-utbygging – vi følger med til beste for elven.

o   Vannmåler ved Skullerud.

o   Ny FaceBook-side – Ljanselva Miljøpark

Nordstrand, 2019-01-23

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...