MØTER / MØTER I ANDRE KLUBBER

Programoversikt

over høstmøtene i distrikt 2310

Programoversikt

over høstmøtene i distrikt 2310

PROGRAMOVERSIKT OVER HØSTMØTENE 2016 I DISTRIKT 2310

Her er programoversikten med mange interessante temaer og foredragsholdere ved Rotary klubber i distrikt 2310. En fin anledning til også å besøke en annen Rotary klubb.


OSLO

Region 1 og 2

 

Akersborg – Odd Fellow-gården, Stortingsgaten 28 i 2. etasje                     Mandager kl. 16 30

29.08       Rettssikkerhet i hverdagen, hvem beskytter boligkjøperen  Glenn H Ulriksen, Oslo Advokatkontor

05.09       «Overleveren»                                                                        Hermann Kahan

12.09       Er ytringsfriheten under press i dag                                       Direktør, Dr. philos. Knut Olav Åmås

26.09       Dobbeltmøte med Oslofjord St. Hallvard

                Del 1        Rotary, vår unike organisasjon                               Jon Henrik Leere

                Del 2        Fra en el-takstmanns hverdag. Brann etterforskning og etikk               Jon Henrik Leere

03.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

10.10       Flyktningeinnvandringens betydning for Norge, kulturelt og økonomisk             Helge Lurås, SISA

17.10       Oppdagelsen av Norges fjellverden. Vi slår følge med Slingsby og Grieg             Dr. Johan Kofstad

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte        Thon Linne hotell

31.10       Pbl, nødvendig sikkerhet kontra forenklinger av regelverket Dir. Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

07.11       Prioriteringer i Helsevesenet                 Stortingsrepr. Sveinung Steensland Omsorgs- og Helsedirektoratet

14.11       Hvem er norske muslimer ?                   Aisha Naz Bhatti, statsviter og politisk rådgiver på Stortinget

28.11       Røykdykker, dypvannsdykker samt forfatter                         Ronny Arnesen, Oslo Brann- og redningsetat

 

 

Athenæum – Café Engebret, Bankplassen 1                                      Mandager kl. 11 45

22.08       Flyktningene – hva skjer etter at de reddet livet ? Prof. Sverre Varin

29.08       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

05.09       “9.april I etterpåklokskapens lys”

12.09       Hvordan manøvrere for å slå igjennom som start-up Selskap i Norge                  Gründer Bente Ottersen

19.09       Rotarys mentorgruppe for flyktninger                                   Steinar Sivertsen

26.09       Klarer Merkel og Europa flyktningkrisen                                Kjetil Wiedsvang

03.10       I disse tider. Hva er det som virkelig går bra i norsk næringsliv for tiden.             Steinar Lier Hanssen

10.10       Etter statsbudsjettet. Er vi på rett veg?                                 Knut Anton Mork

14.10       Grønn vekst – hva er mulighetene i Norge                            Idar Kreutzer

17.10       Kan terror stoppes                                                                  TBC

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte        Thon Linne hotell

31.10       Panama – papirene og korrupsjon, indikasjoner på et næringsliv på skråplanet TBC

07.11       Narkotikapolitikken – hvordan ser dette ut fra en politimanns ståsted?             Tomm Berger

21.11       Presidentvalget i USA – konsekvenser for Norge og Europa                 Kate Hansen Bundt

28.11       Årsmøte Stangfiske i bokflommen                                         Svein Johs Ottesen

05.12       Nytt trusselbilde – hvorfor og hvordan skaffer vi oss et bedre forsvar Nilse Holme

12.12       Hvorfor er nordisk god krim så kriminelt god ?                     Nils Nordberg

 

                               
Bekkelaget – Brannfjell skole, Ekebergveien 111                                          Tirsdager kl. 19 00

16.08       Aften med selvskryt – Klubb prosjekter gjennom 40 år

30.08       Conrad Svendsen, pioneren av Solveien                               Roar Bredvei, Prost i Døvekirken

13.09       Integrasjon i blinde                                                                 Warsam Ismail                                                      

20.09       Samfunnets nytte ved genmodifiserte organismer               Arne Holst Jensen

27.09       Krisekommunikasjon og ledelse når mye står på spill                  Seniorrådgiver Jan Tore Knutsen, ZYNK

18.10       Ungdomsproblemer eller idyll på Nordstrand og Bekkelaget               Politistasjonssjef Janne B Stømner        

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

25.10       Refleksjoner før presidentvalget i USA                                  Hilde Restad

01.11       «Nye toll», Hvordan takle omstillinger?                Prosjektleder Karianne Løken

22.11       Når jobben ryker.                                                                    Rolf Utgård og Finn Roger

29.11       Høstens bøker                                                                         Bokhandler Rolf Aronsen

13.12       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

 

 

Bryn – Nedre Skøyen hovedgård, Skøyenbakken                                          Tirsdager kl. 19 00

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

01.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

04.12       En litt annerledes julekonsert med kjente komponister        Sara Aimee Smiseth

 

Ekeberg – Hotel Bristol                                                                                   Tirsdager kl. 11 45

Programmet bekjentgjøres ikke på forhånd – men det er alltid spennende foredrag

30.08       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

 

Gimle – Parkveien 41A                                                                                   Onsdager kl. 11 45

Programmet bekjentgjøres ikke på forhånd – men det er alltid spennende foredrag

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

05.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

 

Grorud – Steinhoggermuseet, Grorudvn. 3, ved Grorud idrettsplass            Onsdager kl. 11 30

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig - Programmene offentliggjøres månedlig

19.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

 

Groruddalen – Thon Hotell Linne,                                                                  Tirsdager kl. 18 30

02.08       Sommermøte

09.08       TRF / End Polio Now                                                               PDG Bjørg Månum-Andersen

16.08       Integrering av flyktninger                                                       Bydelsdirektør Alv Humborstad Sørland

23.08       Hovin – den nye byen i byen                                                  Silje Hoftun, OBY

30.08       Å være leder er å være menneske                                         Kemner Astri Marja Rosenqust

06.09       Fremtidige prioriteringer                                                        Avd. dir. Linda Grandland, Helsedirektoratet

20.09       Nordahl Grieg – pasifisten                                                     Sidsel Marie Nilsen

04.10       Hvordan skal vi utvikle Rotarys yrkesnettverk?                      Yrkeskomitéen

11.10       Overforbruk av antibiotika                                                     Overlege Dag Berlid

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

01.11       Sukker og kunstige søtningsmidler – farer og ulemper         Erling

15.11       Bohemene på Grand. Hvem er de egentlig                           Tom Varvin

22.11       Økologisk mat og evt. fordeler ved slik mat                          Erling

29.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

06.12       Isbjørn på Svalbard                                                                 Thor Larsen

13.12       USA – ny president. Hva betyr det for Europa ?                    Forskningsdirektør Asle Toje, Nobelinstituttet

20.12       Juleavslutning med Oslo Nord RK

 

Holmenkollen – Scandic Holmenkollen Park Hotel                                       Tirsdager kl. 18 00

30.08       Når ulykken er ute?                                                Lill Tove Witnæs

05.09       Sopptur                                                                                   Trond S

13.09       Grønn fremtid                                                                        Elin Bergerud

27.09       Psykiatrisk risikovurdering                                                      Randi Rosenquist

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

25.10       Å grunde en databedrift                                                         Ståle Schumacher

01.11       Magnus Carlsen mot den russiske sjakkskolen                      Atle Grønn

08.11       Viljen kan flytte fjell                                                               Dr. Hagelsten

15.11       Organdonasjon                                                                       Sigrid Gladstad

22.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

29.11       Forberedelser til vintersesongen                                            Nils Kittelsen

06.12       Julekonsert med Sølvguttene i Ris kirke

20.12       Juleandakt i Holmenkollen kapell                                           Anne Eriksen

 

 

 

Hovin – Hasle Løren idrettsanlegg, Spireaveien 1-3                                      Torsdager kl. 11 30

25.08       Støping av kanoer og andre båter

01.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

 

Majorstuen – Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26                                Fredager kl. 12 15

Programmet bekjentgjøres ikke på forhånd – men det er alltid spennende foredrag

23.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Maridalen – Nordberghjemmet, Carl Kjeldsens vei 23 C                               Torsdager kl. 17 00

18.08       Oslos kommuneplan – utbygging av villastrøket på Storo / Grefsen    Aksjonsleder Haavard Nordlie

25.08       Rotarys historie                                                                      Jon Henrik Leere, OIRC

01.09       Eldreomsorgen i Oslo – sykehjemmenes posisjon og rolle    Etatsdir. Helge Jagmann, Sykehjemsetaten i Oslo

08.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

15.09       Enslige, mindreårige asylsøkere                                             Mottaksleder Ole Valen

22.09       Aktuelt tema

06.10       NILUs klima- og miljøforskning – pol til pol                            Kari Nygaard

13.10       Om integrering av flyktninger                                Jamil Khalayli

20.10       «De godt voksne i arbeidslivet»                                             Tidl. statsråd Astrid Nøklebye Heiberg

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

27.10       «Miljøsatsing har krevet revolusjonær tålmodighet»           Tidl. miljøvern minister Sissel Rønbeck

Fellesmøte med Nordberg RK

03.11       Konkurranseformer for drift av barnehager og sykehjem I Oslo kommune          Trine Amundsen

17.11       Hvordan lede pasientenes sykehus?                                      Adm.dir. Anders Frafjord, Diakonhjemmet sykehus

24.11       Bydelsutvalgets funksjon og lederens rolle                            Bydelsutvalgsleder Per H. Christiansen

01.12       Luftfartens utfordringer                                                          Executive Vice President Eivind Roald, SAS

08.12       Norsk Gjenvinning – en utrolig historie                                 Konsernsjef Erik Osmundsen

                                               

Nordberg – Tåsen seniorsenter, Tåsenveien 66                                             Mandager kl. 19 00

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

07.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

 

Nordstrand – Nordstrandhuset, Nordstrandveien 32                                   Mandager kl. 19 00

29.08       Glad start av årets Rotary-sesong                                          Begeistringstrener Vibeke Olss

05.09       Om forvaltningen av oljefondet                                             Senior-rådgiver i Norges Bank, Bjørn Taraldsen

26.09       Situasjonen i okkuperte Palestina / Vestbredden                  Advokat Thor Arne Prøis

03.10       Den nye bydelsdirektøren presenterer seg selv og sine arbeidsoppgaver            Bydelsdirektør Tore M. Andresen

17.10       Drømmejobben hos A. Wilhelmsen / RCCL – erfaringer underveis                       Rune Flesland

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

31.10       Kvinner og hjertesykdommer                                                 Prof. Dr. Sigrun Halvorsen

07.11       Betyr medlemskap i Rotary nødvendigvis det samme som at man er en Rotarianer ?

                                                                                                                Tor Petter Gulbrandsen, Leder av Rotary akademiet

14.11       Ny kost i det Hvite hus – hva kan verden vente seg ?           Kristian Berg Harpviken, Director of PRIO

05.12       Jul og Nyttår, betydning i de forskjellige kulturene               Forfatter Anne Grete Listrøm

 

Oslo – Odd Fellow-gården, Stortingsgaten 28 i 2. etasje,                              Torsdager kl. 11 45 Skandinavias eldste og Europas 3. største klubb

25.08       Fra Astrup I London til Sentralen I Oslo og Arbeidets rett på Røros      André Støylen

01.09       En folkefiende? Om EU, folket og elitene                              Gunnar Mathiesen

08.09       Russland versus Tyskland – hva vil de to sterkeste statene i dagens Europa?      Nils Morten Udgaard

15.09       Havbruksnæringen                                                                  Jostein Refsnes

22.09       Økonomisk kriminalitet                                                          Trond Erik Schea

29.09       Skogen som klimaproblemløser                                             Johan C Løken

06.10       Hemmelige papirer – i Norge og Panama                              Siri Gedde-Dahl

13.10       Russland, Kina, Arktis                                                             Arild Moe

20.10       foreløpig åpen

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

27.10       Korrupsjon (Transparency International)                               Guro Slettemark

03.11       foreløpig åpen

10.11       Amerikanerne har valgt                                                          Curt Rice

17.11       Europas utfordringer, migrasjon, terrorisme og hybrid krigføring        Kjell Eliassen

24.11       Kunstmarkedet                                                                       Hans Richard Elgheim

01.12       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Oslo International Rotary Club – Chamber of Commerce, Henrik Ibsens gate. 100, 0255 Oslo

English speaking club                                                                                                                    Wednesdays at 5 p.m.

For additional information, pls. check http://oslointernational.rotary.no

21.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

 

Oslofjord St. Hallvard – Thon Hotell Munch                                                  Mandager kl. 18 00

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

28.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Oslo Nord – Radisson Blu Hotel Alna,                                                            Tirsdager kl. 07 45

23.08       « Vann «                                                                                  Anders Larmerud

06.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

13.09       «Eldresaken»                                                                          tidl. ordfører i Nittedal, Reidar Skotgård

27.09       Reisevirksomhet og sykdom

04.10       Mitt liv og mitt yrke

11.10       Organtransplantasjon, en gave til livet                                  Trond Jenssen

18.10       Rinnan aksjonen og de «usynlige» norske sabotørene          Espen Halvorsen

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

01.11       Electrolux-konsernet                                                               Knut Stein Mathiesen

08.11       Hvorfor sponsing ?                                                                 Ann Kristin Syversen, sponsorsjef i TINE

15.11       « Kunsten å drive restaurant »                                               Bjørn Tore Furset

29.11       Sjakk-dalen                                                                             Leif-Runar

06.12       «En Gud for mange»                                                              Helge Simonnes, tidl. sjefredaktør i Vårt Land

13.12       Luciadagen og tradisjonen                                                      Unni

20.12       Kl. 18 30 Juleavslutning i Stovner kirke                                 Kåre Rune Hauge

 

Østensjø – Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101, rom 207, Onsdager kl. 18 45
Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

15.08       Kabelprosjekt North Sea link ved Statnett

07.09       Whiskey- / Whisky-gründer i Norge                                       Thomas Langseth

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

09.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Oslo VestSchafteløkken, Zahlkasserer Schaftes plass 1, 0267 Oslo (Inngang Solheimsgt.2B), ved Frogner plass                                                                                        Onsdager kl. 17 30

10.08       Kulturelle fotspor i vårt nærmiljø                                           Olaf Varslot, tidl. bydelsoverlege

17.08       Ny giv i et viktig arbeid           Petter Wille, direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

24.08       «Jeg har verdens beste jobb»                                 Ingvild Smørvik, NAV-rådgiver

31.08       Hva er Airbnb ?                                                                       John Ricard Ottesen og Lise Høst

07.09       En ny hverdag for syriske flyktninger                                     Frode Eick og Ursula Småland Goth, dgl. leder av                                                                                                                 Helsesenteret for papirløse

21.09       Panama papirer: å grave i det stille                                       Trond Strøm, journalist i Aftenposten

28.09       «Er grønne bygg mer verdt enn tradisjonelle bygg?»            Katharina Th. Bramslev, dagl leder i Grønn Byggallianse

05.10       «Fisk er ikke fisk og mat er ikke mat»                                    Terje Næss, meritert kokk

12.10       Det amerikanske presidentvalget 2016                 Lisa Ann Cooper, Leadership Foundation, Democrats abroad

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

26.10       The Rotary Foundation                                                           Tor Petter Gulbrandsen

02.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

09.11       Politikkens muligheter i folkevandringens tid                        Sylo Taraku, generalsekr. i LIM (likestilling, integrering)

23.11       Tiloversbleven mat fra restauranter kan utnyttes til for flere    Jan Vardøen, musiker, filmreg., forfatter, rest.eier

30.11       Fretex – mer enn gamle kjoler                                               Eivind Matzen, dagl. leder av Fretex Øst Norge AS

07.12       «Vi alle må tenke som gründere for å overleve i dagens marked» Carine Zeier, dagl. leder i Grid Design, Zeier  Co

14.12       «Fuktige juletradisjoner»                                                       Terje Aass, adm. dir. i Aass Bryggeri, Drammen

                               

Uranienborg – Spisestedet Feinschmecker, Balchens gt. 5                           Torsdager kl. 11 45

18.08       Ferieminne

25.08       Hemsedals-saken                                                                   Peter Sogn

08.09       Innestengt eller utestengt ?                                                   Stian Estenstad

15.09       Boligmarkedet                                                                        Nils Nordvik

29.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

06.10       Midtøsten                                                                               Sverre Lodgaard

13.10                                                                                                       Tom Fearnley

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotel

10.11       Seilas I livet                                                                             Ulf Prytz

17.11       Gåtefulle steder                                                                      Øystein Kock Johansen

01.12       BREXIT                                                                                    Henrik Syse

08.12       Debattmøte

 

Vestheim – Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30.

Middagsservering fra kl. 16 45 til 17 15                                                         Tirsdager kl. 17 15

09.08       Summemøte                                                                          

23.08       Hva skjer med Oslopakke 3 ?                                  Terje Rognlien

30.08       Kåserer over språket vårt                                                       Per Egil Hegge, Aftenposten

06.09       Kåseri om Sicilia                                                                     VG journalist Yngve Kvistad

20.09       Brexit – 3 mnd. Etter                                                              Nils Morten Udgaard, tidl. utenriksred. i Aftenposten

24.10       FN-dagen / The Rotary Foundation 100 years                       Inter City møte       Thon Linne hotell

15.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Bærum

Region 3

 

Bekkestua – Gml. Ringeriksvei 56, 1357 Bekkestua                                       Onsdager kl. 18 00

24.08       Gnist. Helse og trim i moden alder                                         Andreas Lyche

07.09       Kollektivtrafikk i Oslo og Akershus                                         Bernd Reitan Jenssen, adm. dir. Ruter                  

14.08       Putin – og ledelse av Russland i historisk perspektiv             Kjell Dragnes, tidl. utenriksredaktør i Aftenposten

31.08       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

28.09       IKT for helsevesenet                                                               Hans Jacob Moe, Cerner

05.10       Digitalt skifte i DNB                                                                 Ingjerd Spiten

12.10       Nye redningshelikoptre – NAWSARH                                    Bjørn Ivar Årseth

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte

02.11       Advokatenes deltagelse I samfunnsdebatten                        Erik Keiserud, Advokat

09.11       Et oljeeventyr                                                                          Torstein Sannes, Lundin Norge

16.11       Norwegian                                                                              Thomas Ramdal

23.11       Organtransplantasjoner                                                         Klinikksjef Pål Dag Line

30.11       Venner som har det lille                                                         Cecilie Tanderø

07.12       Økonomiske straffesaker – en kald klem fra økokrim?          Erling O. Lyngtveit, advokat

 

Bærum – Blommenholm Båtforening, Sandviksvn. 120, 1363 Høvik            Mandager kl. 18 00

15.08       Åpent møte med medlemmenes opplevelser fra sommeren

22.08       Båttur

29.08       Presidentens møte

05.09       Arendalskrakket 1886                                                                             Christian Herlofson

12.09       Selvaag Bygg: Hvordan skal regionene takle fremtidens befolkningsvekst           Baard Schumann

19.09       Bærumsfilmen

10.10       Brexit – hva nå ?                                                                     Aneurin Hughes, aktiv pensjonist og tidl. diplomat

17.10       Kunstig intelligens – Historie, nåtid og fremtid                     Cand. Real. Ivar Låberg

24.10       ingen møte pga. Intercity møte 26. oktober

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

14.11       Om Irland                                                                                Odd Håkon Hoelsæter                           

12.12       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

12.12       Midtøsten før og nå, del I                                       Ragnar Frost, siv.ing. elektro med internasjonal erfaring

 

Bærum Vest – Skui Grendehus, 1340 Skui                                                     Mandager kl. 18 45

03.08       Islam – «Religion of peace»                                                    Imam Syed Ashraf

10.08       Bærum I endring – utbyggingspolitikk og reformer               Hans Kristian Lingsom

29.08       Great Place to Work – Hva gjør de beste bedriftene for å bli best        Bjørn Ager Hviding

05.09       På oppdrag meed Siem Pilot i Middelhavet                           Lise K. Dunham

12.09       Ikke Trolley, men ladbare busser med eller uten hydrogen  Jon Stenslet

19.09       Namibia og Sør-Afrika – historie og utviklingstrekk               Hans Beukes

26.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

 

Bærums Verk – Lommedalen Seniorsenter, Skolegata 10, Lommedalen     Torsdager kl. 18 15 25.08                Okhaldunga og Nepal etter jordskjelvet                 Erik Bøhler

01.09       Lewis & Clark ekspedisjonen                                                  Jan Fredrik Haraldsen

22.09       Fra samfunnsansvar til verdiskapning                                    Christoffer Knutsen

29.09       NHO – Medlemsorganisasjon og samfunnsaktør                   Sverre Ivar Tellnes

06.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

 

Eiksmarka – Lommedalen Seniorsenter, Skolegata 10, Lommedalen           Tirsdager kl. 18 00 13.09                Nærpolitireformen - konsekvenser for Asker og Bærum      Politimester Terje Nybøe

20.09       Intercity Drammen                                                                 Siv.ing. Edel Hovland Nordang

27.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

04.10       IT i helsetjenesten – Hvor er vi og hvor skal vi ?                    Rune Røren

11.10       Noen glimt fra Rotary historien                                              Jon Henrik Leere

20.10       Jazzkonsert FSO Storband & Majken

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

01.11       Russland – vår nabo                                                                Carl Traaen

15.11       Likestilling i Norge – fra stemmerettskamp til statlig bordellvirksomhet – 1880 – 2020      Synnøve Konglevoll

22.11       Raffinering                                                                              Bjørn Petter Nilsen

06.12       Franzefoss minerals – historie og utvikling                            Hanne Markussen Eek

 

Kolsås – Vinkelgården / Wøyen Gård, 1339 Vøyenenga                               Tirsdager kl. 18 30

30.08       Lyd - til glede og plage                                                            Ole-Hermann Bjor

05.09       På oppdrag med Siem Pilot i Middelhavet                             Lise Christin Dunham

13.09       Presentasjon av Joy                                                Hilde Iglebæk m.fl.

20.09       Flyhavarikommisjonen – Hva gjør den ?                Kåre Halvorsen

04.10       TRF 100 år                                                                               Sverre Øverland

18.10       Russland – fra Lenin til Putin                                                  Odd Gunnar Skagestad

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

01.11       Polio gjennom tidene                                                             Bjørn Myrvang

08.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

15.11       Vin-kveld                                                                                 Jan Stubne

13.12       Adventsmøte i Tanum kirke

 

Lysaker – Scandic hotel, Martin Linges vei 2, 1364 Fornebu             Torsdager kl. 18 15

01.09       Bedre diagnostikk med avansert teknologi                            Prof. Jarl Jakobsen, Rikshospitalet / UiO

22.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

29.09       Det store datakappløpet                                                         Kommunikasjonsdir. Ova Skåra, Datatilsynet

06.10       AI, IoT og 3D – teknologiene som former framtiden vår       Terje Berg (IL)

13.10       Varm lunsj i skolen ?                                                               Lise Lotte Bjelke, Hundsund ungdomsskole

20.10       Planer rundt Stabekk senter                                                   Hans Christian Mollestad

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

03.11       Status og planer for utbygging på Fornebu                            Karen Gunleiksrud, Bærum kommune

17.11       Bærum kommune og flyktningene                                         Inger Schanche (EE)

24.11       Stabæk i opptur og nedtur                                                     Ingebrigt Steen Jensen

08.12       Spare i aksjer, fond, leiligheter, bank eller i madrassen        Tore og Henrik

 

Sandvika – Thon Hotel Oslofjord, Sandviksveien 184, 1300 Sandvika           Onsdager kl. 18 00

07.09       Persontrafikk til miljøets og samfunnets beste                      Kommunikasjonssjef Cato A Asperud

14.09       Oslo-pakke 3                                                                           Fylkesordfører Anette M Solli

28.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

05.10       «Kongens vei»                                                                         Erik Poppe

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

02.11       Norseman xtreme Triatlon                                                     Sofie Buer

23.11       Smart City prosjekt                                                                 Unni Larsen

 

 

 

ASKER og HURUMLANDET

Region 4

 

Asker – Vettre hotell, Konglundveien 201, 1392 Vettre                                Mandager kl. 18 30

29.08       Asker-Hurum-Røyken – sammenslåing                                 Per Anders Owren, Form. Samarb.

05.09       Integrering av mindreårige i Asker                                         Lene Conradi, Asker kommune

12.09       Føyka-Drengsrud – utvikling og status                                   Vegar Olderheim

19.09       Hvorfor så redd varsleren?                                                     Bitte Vatvedt

26.09       Forfatter Tor Jonsson og ordet                                               Journalist Svein Johs. Ottesen

10.10       Norge og rommet – må ha det, bare må ha det                    Marianne Moen, Norsk Romsenter

17.10       Kald fusjon?                                                                            Phd. Sindre Zeiner Gundersen

26.10       Jubileumsprogram  The Rotary Foundation 100 years          Inter City møte                       Thon Hotell Sandvika

31.10       Hjerteforskning                                                                       Dr. Knut Gjesdal

07.11       Etikk på arbeidsplassen. Hva med Rotary?                            NHO

14.11       Jorden Rundt på xx-måneder                                                 Erik Roede

28.11       Røde kors i Syria                                                                     Å. Havnelid, Røde Kors

05.12       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

12.12       «Hvilken bygd skal vi forsvare?»                                            Oblt. Tormod Heier, Forsvarets høyskole OK

 

Hurum – Søndre Sætre vei 2, 3475 Sætre                                                      Mandager kl. 19 00

19.09       Follestad Næringspark                                                            Ola Mælung

03.10       140 år med sprengstoffproduksjon på Engene                      Martin Mellbye

17.10       Må medisin være så dyr?                                                       Vegar Vartdal, Leger uten grenser

24.10       The Rotary Foundation 100 years                                          Inter City møte                       Asker Kulturhus

07.11       RV23 – generell informasjon om prosjekter, løsninger, status og framdrift         Anne Tønder

21.11       Norsk som bare det!                                                               Shazia Sarwar

28.11       Røykenbadet                                                                           Erik Schrøder

 

Nesbru – Otto Valstads vei 19                                                                        Mandager kl. 18 15

19.09       Medlemspleie og rekruttering

17.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

24.10       The Rotary Foundation 100 years                                          Inter City møte                       Asker Kulturhus

31.10       Budstikka                                                                Kjersti Sortland

07.11       Kommunesammenslåing                                                       Leif Onarheim

29.11       Årets bøker på Trekanten i Asker

05.12       UNICEF / Rederiforeningen / Innvandring – ikke fastsatt

12.12       Elektrifisering                                                                         Bysveen, Statkraft

18.12       Lessons and Carols                                                                 Holmen kirke

 

Raukvin – Grettekroken 1, 3440 Røyken                                                       Mandager kl. 16 45

19.09       Nye politidistrikter                                                                  Jan Erik Strøm, Politiet i Søndre Buskerud

26.09       Besøk på KNM Alta, Akershuskaia

21.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Røyken – Heggumhøgda 2 Høyenhall (Peisestuen)                                       Mandager kl. 18 30

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

22.08       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Skaugum – Askerveien, 1384 Asker                                                               Tirsdager kl. 19 15

30.08       Helse frem                                                                              Annette Sem Gjessing

20.09       Heggedals industrihistorie                                                    

27.09       Språket vårt, før og nå

04.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

11.10       Konsekvenser av kommunesammenslåing

24.10       The Rotary Foundation 100 years                                          Inter City møte                       Asker Kulturhus

01.11       Kompetanseløftet for lærerne                                               Johan Raaum

15.11       Hvordan ta gode bilder med mobilen

29.11       De nye mikrobryggeriene

 

DRAMMEN og omegn

Region 5

 

Drammen – Scandic Park hotell, Gml. Kirke plass 3, 3019 Drammen           Torsdager kl. 18 30

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

03.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Drammen St. Hallvard – Drammen bibliotek / Papirbredden 3. etg., 3045 Drammen                                                                                                                                Mandager kl. 11 30

29.08       En pissredd sjømann forteller . . .                                          Christen Ræstad

05.09       Drammen bymisjonsarbeid                                                    Jon Dahl

19.09       Pensjonsuniversitet                                                Helge Solberg

03.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

10.10       Eyt skråblikk på arealplanen fortsetter                                  Arne Finn

24.10       Glimt inn i en flerkulturell skolehverdag                                Unni Helland

31.10       Det flerkulturelle samfunn – fordeler og ulemper

07.11       Varme hender og tekniske hjelpemidler                                Hilde Eide

14.11       Skal kirken drive med politikk?                                               Ole Briseid

21.11       «Sorgen ingen sender blomster til»                                       Bjørg Sire, Familievernkontoret

28.11       Norsk utdanning i et internasjonalt perspektiv                      Ole Briseid

05.12       Gamle Drammen                                                                    Nils Johan Rønniksen

12.12       Halvt pensjonist, eiendomsutvikler og litt papirgrossist       Tore Dahl

 

Drammen Syd Vest – Villa Blå Sundhaugen                                                   Tirsdager kl. 18 30

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

11.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Konnerud – Djupdalsveien 2, 3033 Drammen                                               Onsdager kl. 18 30

07.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

14.09       Bybrannen                                                                               Åsmund Thorkildsen, direktør ved Drammen Museum

21.09       Om Thorleif Haug                                                                   Knut Olaf Kals

28.09       Bekjempelse av menneskehandel                                          Knut Bråttvik, Politioverbetjent

12.10       En offisers hverdag i indre Troms                                          Magnus Harz

19.10       Akutt hjertestans, opplevelser fra både pasient og nødetat

24.10       The Rotary Foundation 100 years                                          Inter City møte                       Park Hotel, Drammen

 

Lier – Paradisbakkene 29, 3400 Lier                                                              Mandager kl. 19 00

29.08       «Kvalitet som livsstil»                                                             Erik Jølberg, TESS-gründer     Fellesmøte med Lier Øst

05.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

19.09       Fretex Øst-Norge                                                                    Ingrid Sand Ekeberg

26.09       «Lokalhistorisk oppdatering»                                                 John Willy Jacobsen

20.10       «Med hjerte først»                                                                 Terje Stykket                           Fellesmøte med Lier Øst

24.10       The Rotary Foundation 100 years                                          Inter City møte                       Park Hotel, Drammen

05.12       “Funkishus”                                                                             Christine Fossland Guddal

12.12       «Dagliglivets strålevern»                                                        Georg Thommesen

 

Lier Øst – Paradisbakkene 29, 3400 Lier                                                        Torsdager kl. 19 00

25.08       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

29.08       «Kvalitet som livsstil»                                                             Erik Jølberg, TESS-gründer     Fellesmøte med Lier

20.10       «Med hjerte først»                                                                 Terje Stykket                           Fellesmøte med Lier

24.10       The Rotary Foundation 100 years                                          Inter City møte                       Park Hotel, Drammen

03.11       Slik ønsker vi å kommunisere med Liungene                         Kristine Kjelsrud, Kommunikasjonssjef, Lier kommune

24.11       Kunstig intelligens                                                                  Per Olav Stenseth

BUSKERUD midtre

Region 6

 

Hokksund – Storgata 1, 3300 Hokksund                                                         Mandager kl. 19 30

05.09       Veiprat                                                                                    Thore Braathen

19.09       Vikingfunnene på Sem                                                           Bernt Egil Tafjord

10.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

17.10       Jakt i Himalaya                                                                       Knut Lande

24.10       Skiskyting                                                                                Anders Besseberg                   Inter City møte

31.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke    

07.11       «Grønt skifte – trussel eller mulighet -                                  LO-leder Gerd Kristiansen

21.11       Ungdomsmiljøet i Øvre Eiker. Positivt – med noen utfordringer           Siv-Iren Hansen og Tor Arne Andreassen

05.12       Den siste tømmerkjøper til papirproduksjon på Hellefoss    Roar Paulsrud                         Inter City møte

 

Hønefoss-Ringerike – Comfort hotell, Kongens gt. 3, 3510 Hønefoss          Onsdager kl. 19 00

05.09       Byplan Hønefoss                                                                     Plansjef Grethe Tollefsen

20.09       «End Polio Now»                                                                    Bjørg Maanum Andersen        Inter City møte

28.09       Innflytter og butikkdrift

12.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke    

02.11       En soldats erfaringer i internasjonale operasjoner                Svend Arne Hokstad              

                                                                               

 

Hønefoss Øst – Comfort hotell, Kongens gt. 3, 3510 Hønefoss                     Tirsdager kl. 19 00

30.08       På tur til Karibia – litt kultur, litt natur, litt historie

06.09       «Lokalavisen i en digital hverdag»                                         Bjørn Harald Blaker, ansvarlig redaktør

13.09       «Min lederreise»                                                                    Rådmann T. Isaksen

20.09       «End Polio Now»                                                                    Bjørg Maanum Andersen        Inter City møte

04.10       «Nesten null i rente å spare i bank, hva bør man gjøre?»     Bjørn Solhjem

11.10       Dagens ambulansetjeneste                                                    Paramedic Håvard Larsen

18.11       «37 år med betongelementprodusenten Spenncon – et historisk sammendrag»               Sven Alexander

26.10       Bedriftsbesøk i Spenncon Rail

01.11       «Hvordan finne etablererne og hvordan gir god veiledning og oppfølgning»      Svein Eystein Lindberg

29.11       «Eventyret om Askeladden og de gode hjelperne»               Rolf Lie

06.12       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Kongsberg – Kongsberg Vandrerhjem, Vinjes gt 1, 3616 Kongsberg Mandager kl. 20 00

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

14.11       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Mjøndalen – Stensethalléen 1, 3055 Krokstadelva                                        Mandager kl. 19 30

19.09       Flyktningsituasjonen i Nedre Eiker                                         Kommunens flyktningekoordinator

26.09       Kunst fra Nederland (ubekreftet)

03.10       Nytt og gammelt fra Nedre Eiker                                           Fylkesarkeolog Egil Tafjord

07.10       Avduking av minnestøtte etter sabotasjeaksjonene på Drammensbanen i 1943

10.10       Ny bank – gamle kunder

31.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

07.11       Grønt skifte – Trussel eller mulighet ?                                   LO-sjef Gerd Kristiansen

14.11       Eiker O-lag                                                                              Kjell Klokkerud

06.12       Den siste tømmerkjøper til papirproduksjon på Hellefoss    Roar Paulsrud                         Inter City møte

 

Modum – Tyrifjord hotell, Postboks 172, 3371 Vikersund                            Mandager kl. 19 00

Programmet for høsten 2016 f.t. ikke tilgjengelig

29.08       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

 

Rollag og Flesberg – Lampeland hotell, 3623 Lampeland                             Tirsdager kl. 20 00

23.08       Vatnebrynvatnet

06.09       Vatnebrynvatnet

13.09       Runolv Stegane

04.10       Vi får besøk av Kongsberg Rotary klubb                                                                 Inter City møte

18.10       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke

25.10       «Andrew Sisters»

06.12       Adventstund i Rollag kirke

 

BUSKERUD nordvest

Region 7

 

 

Gol – Pers hotell, Sentrumsveien 72, 3550 Gol                                              Mandager kl. 20 00

05.09       Tur til Fuglehaugen Motorsenter                                           Helene Rustberggård

12.09       Stølsbesøk til Tjukketjørr

19.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke                                                                                     Fellesmøte

03.10       Erfaringer fra RYLA-seminaret                                               Karianne Eidsgård

17.10       Piggdekkregistrator                                                Ole Bjørn Kleven

07.11       Kommunal info                                                                       Hege Mork

21.11       Ett år som utviklingsstudent                                                   Tor Magnus Skredegård

28.11       Hva er Rotary?                                                                        Birger Rustberggård

05.12       Utdanningssektoren på universitets-/høyskolenivå               Marit Elvsås

               

Nesbyen – Thon hotell, Nesbyen                                                                    Mandager kl. 18 00

19.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke                                                                                     Fellesmøte

31.10       Gøtt Mikrobryggeri                                                                 På Hjørnet Nesbyen

14.11       Foredrag                                                                                 Solveig Arnegård, mottaker av stipend fra Nesbyen RK

21.11       DEFA

28.11       Nes folkebibliotek, oppdatering på driften og presenterer aktuelle bøker           Linda S. Øye

 

Ål – Thon hotell Hallingdal, Sundrevegen 82, 3570 Ål                                   Mandager kl. 20 00

19.09       Guvernørbesøk ved DG Runar Bakke                                                                                     Fellesmøte

10.10       Hallingdal sjukestugu

17.10       Vi får besøk av Knut O Fleten, Sparebank 1

24.10       Ordføreren besøker Ål Rotary klubb                                      Solveig vestenfor

 

 

 

 

 

 

Gunther Motzke,

Medlems- og mangfold komitéen for Rotary District 2310 og Nordstrand Rotary klubb

Oslo, 18. sept. 2016 (erstatter 27.08, 24.08, 22.08, 30.07, 01.07)

  Motzke, Medlems- og mangfold komitéen D 2310 og medlem i Nordstrand Rotary Club – 10. februar 2016

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...