PROSJEKTER / PROSJEKTER - ARKIV

VAKRESTE EVENTYR -NORDSTRAND ROTARY MUSIKKONKURRANSENordstrand: Hvem vinner årets musikk-konkurranse?

For syvende gang arrangerer Nordstrand Rotary Klubb sin musikk-konkurranse for unge mellom 15 og 19 år.

Det var 22 velkvalifiserte som meldte seg til Nordstrand Rotary Klubbs musikk-konkurranse 2015. 10 av de påmeldte ble plukket ut til konkurransen som finner sted mandag 16. mars kl. 19.00 i Bekkelaget kirke. Billetter kan kjøpes ved inngangen og prisene er for voksne kr. 250,- Studenter/barn kr. 100,-.

Dette er de utvalgte:

Oda Holt Günther (15 år) fiolin
Amund Bergset (15 år) piano
Julie Frøystein (19 år) tuba
Nanna Tao Karlstrøm (15 år) fiolin
Mikhail Zaruykin (15 år) piano
Michael Andreas Grolid (18 år) bratsj
Inga Gorset (19 år) fiolin
Julia Xia (18 år) cello
Xixi Marlene Tao Karlstrøm (18 år) piano
Trond Sagbakken (17 år) trompet

Deltagerne slåss om 30.000 kroner i pris-penger. De bedømmes av en jury som består av de lokale musikerne og musikk-pedagogene Jan Ola Amundsen, Rigmor Heistø Strand og John Westbye.

Publikum blir også invitert til å kåre sin vinner gjennom en egen publikumspris.

Underveis i mandagens program blir det også anledning til gjenhør med fjorårets vinner, fiolinisten Lotte Hellstrøm Hestad.

Bildetekst:

Fiolinisten Lotte Hellstrøm Hestad (i midten) vant Nordstrand Rotarys musikk-konkurranse i 2014, fiolinisten Ragnhild Kyvik Bauge (til venstre) ble nummer to, mens fløytisten Carina Krøger ble nummer 3.
.TANNLEGEPROSJEKTET I INDIA

KOTTIVAKKAM DENTAL CENTRE (KDC)  ble startet i 2001 som et Rotary Volunteers-prosjekt på initiativ fra tannlege Nayeem Syed, Lørenskog Rotaryklubb, og mr. Venugopal i Guindy RC i Chennai.  Syed stilte sitt store hus i Kottivakkam til disposisjon og bygde en fin tannklinikk.  Formålet var og er å gi tannlegehjelp til den fattigste del av befolkningen, som ikke har noe annet tilbud.

Prosjektet er det eneste i sitt slag som har vært i kontinuerlig drift i 14 år, og som fremdeles går meget bra.  Hittil er cirka 150.000 pasienter, hovedsakelig barn, undersøkt/behandlet. .  Vi gir også opplæring i tannhygiene.  Prosjektet har fått mye skryt fra både Rotary International og indiske myndigheter som det beste prosjekt av dette slaget. Etter at det er blitt forbudt for utenlandske tannleger å arbeide i India, er det nå ansatt en meget dyktig og entusiastisk indisk tannlege som gjør en fantastisk innsats. 

Vårt medlem Bjørn Fonbeck har vært med fra starten, og har sammen med sin kone Laila tjenestegjort ved KDC i fem perioder. Bjørn er nå leder for


STØTTEFORENINGEN FOR TANNHELSE I INDIA (FRIENDS ASSOCIATION - FA), som  ble startet samtidig som KDC ble initiert.  Formålet er å finansiere driften av prosjektet, først ved å samle penger og utstyr til klinikken og senere for å holde den i drift.  De første årene betalte Rotary Foundation reisen for frivillige tannleger (rotarianere) fra hele verden, men dette opphørte våren 2009 pga. den økonomiske krisen.  Støtteforeningen vedtok da å overta det fulle ansvar for KDC.  All finansiering går nå gjennom FA, som er helt avhengig av bidrag fra Rotaryklubber, enkeltpersoner og andre kilder.  For å holde driften i gang, trengs det ca. 10.000 kroner pr måned.  Nordstrand Rotaryklubb har i en årrekke vært en verdifull støttespiller for prosjektet.

MILJØPROSJEKT LJANSELVA                                           TILSLUTTET: OSLO ELVEFORUM

Kneika 5A, 1167 Oslo       tlf. 986 69 253                                                                                      

eMAIL: ljanselva@osloelveforum.no   org.nr.997 867 815                             www.osloelveforum.no > ljanselva

                  Årsberetning 2015

Miljøprosjekt Ljanselva er en frivillig gruppe som har vært i aktivitet i over 25 år, og har som hovedmål å virke til beste for elvemiljøet. Vernevedtaket fra 2003 er vår basis for arbeidet.

 

Miljøprosjekt Ljanselva har i dag 15 aktive deltakere og har hatt 6 styremøter i 2015.

”All” informasjon finner du på www.osloelveforum.no -> Ljanselva.

 

Sagstua (eies av Oslo kommune og driftes av Miljøprosjekt Ljanselva): Bruken har vist en gledelig økning i 2015. Stua er benyttet i 123 dager med bl.a. 80 barnehagebesøk og 7 skolebesøk. Halve huset og uthuset er malt. Bygget tak over trapp. Bålplass/grill/søppelstativ/benk er oppgradert. Skigarden er reparert. Hestebeite i skråningene.

 

Aktiviteter/turer/befaringer: 2 guidete vandringer langs Ljanselva.  Akedagen ble arrangert i februar med rekorddeltakelse.  Mottok 2  DNT–grupper på tur.  Ved alle  arrangementene har vi hatt salg av kaffe og vafler. Det har gitt oss en nettoinntekt på ca. kr. 9.000. Lysbildeforedrag for ”Holmlia Nærmiljø” og møter med politikere og administrasjon i  de tre bydelene. Kruttverket i Liadalen:  Møte med Byantikvaren med påfølgende dugnad: Busker fjernet, murer frem i dagen.  Godt samarbeid og avtale om årlige møter med Park- og byområdeansvarlig i BYM, vi har hatt befaring sammen i Liadalen og planlegger ”Ole Bjørns plass” ved Engersbråten.

 

Turveier: Sti Ljanselvdalen: BYM har utført en omfattende utbedring av turveien fra Hallagerbanen til Kruttverksfossen – og vi har blitt hørt.   Turstien gjennom ”Urskogen” er utbedret med ca. 100 meter plank som vi har kjøpt og  båret ut, mens utleggingen er utført av ØX-gruppen. Gangbroen over Ljanselva ved Leirskallen er undergravet av flom – vi har brevvekslet med VAV som henviser til BYM.  Samarbeid med Prinsdal Vel om byggearbeider, sti, kvist og søppel ved Prinsdalsbekken.

 

Fisk: 25.000 ørretyngel er satt ut i Ljanselva og Gjersrudbekken (OFA/BYM).

Semper Major  Fluefiskeklubb har blitt med oss og bidrar med kultivering og rydding.

 

NAV-samarbeide: I et halvt år har vi fungert som “arbeidsgiver” for en NAV-klient som har ryddet langs Gjersrudbekken, Prinsdalsbekken, området rund Hauketo st., Ravnåsen-området på Holmlia pluss en del tilstøtende områder som har vært sterkt forsøplet. Tilsammen ca. 100 sekker søppel. Vår oppgave har vært kontrollere avtalt arbeide, og innrapportere til NAV, Holmlia.  For dette har vi mottatt et brutto honorar på kr. 9.270.  Vi har hatt utlegg til forsikringer, arbeidsutstyr og div. småting; til sammen kr. 2.680.  NAV melder at samarbeidet (dessverre) avsluttes etter 2015.

 

Utfartsparkering i Skulleruddumpa: Oslo kommune har kjøpt grunnen og parkeringsplassen vil bestå. Miljøprosjekt Ljanselva har vært pådriver.  Noe av plassen er beklageligvis fortsatt riggområde for AF-gruppen, BYM følger opp.

 

Nye Lusetjern: Forslag nå om ikke å grave ut dam, men åpne bekkeløp og heve gangvei som flomvern.  Samarbeid mellom VAV og BYM der Miljøprosjekt Ljanselva har vært pådriver.

 

Prioriterte tiltak det arbeides med: Overvåke uregelmessig flom og tørke i forbindelse med nedtapping av Nøklevann vinter 2016 og vannforbruket ved snøproduksjon til Skullerud skianlegg. Forlengelse av turvei E9 fra Stenbråten via Leirskallen til motorveien. Følge opp skilting, sikre at P-plassen ved Sagstua forblir utfartsparkeringsplass. Fiskelivet observeres bl.a. med tanke på faunapassasje ved Hauketo, støttet av Energigjenvinningsetaten.
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...