MØTER / REFERAT 2017-2018

MØTE 14.mai  2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester.

·         Men først har vi våre faste poster:

Dagens Gruk                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 22

·         Gjester: 1

Hilsener

-       Lars Erik – eksamen

-       Morten – reise

-       Ole - reise

-       Kai – reise

-       Odd - flytting

Fødselsdager

Lars F – 24.5.1958 NB! 70 år.

Olav S – 17.5

Nytt fra Rotary

-       Webseminar 29.5. Mulig å delta online.

Andre klubber:

Baard L – møtt i Oslo Rotaryklubb

Invitasjon:

Tor Arne Svendsen, seksjonsleder for to boliger i Kastellet boliger, takket for invitasjonen til Rotary-kveld. De har 12 brukere som personale tar ansvar for, de gleder seg! Viktig at man melder segtil Bjørn M.

Dagens tema:  Musikkonkurransens fremtid. Ledet av innkommende president Torbjørn.

Nils Henrik og Lars F har sagt ja til å lede komiteen for Musikkonkurranse.

Siden Baard L er guvernør neste år, stilles det en del forventning om ekstra innsats fra klubben: det gjelder PETS 15-17.mars 2019 og Distriktskonferanse 1-3.november 2019.

Konklusjon: Klubben mener vi skal satse på Musikkonkurranse i tillegg til de ekstra oppgavene. Viktig med god arbeidsfordeling. 

Neste samling 4. juni kl.19.00:

 Stormøte med OL-toppene. Toppidrettssjef Tore Øverbø og landslagssjef Vidar Løfshus.
Etter møteslutt – 2 x 2 – ost & vin ved Helge Lindstad


MØTE 23. april 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester

·         Men først har vi våre faste poster:                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 29

·         Gjester: 3 med Kokkvoll

Hilsener

Ole Tenden fra hytta

Odd rydder før flytting

Bård Bømark fra fjellet

Fødselsdager (før neste møte):

Åge Støvland

Nytt fra Rotary

Adam Falkenberg (16)  er utvekslingsstudent, reiser til Frankrike. Interesser: fysikk, sjakk, realfag, lære om andre kulturer

Opptak av nytt medlem:

·         Ingen

3-minutter

Nils Henrik, om dagen den 24/4-1961

Dagens tema:

·         Introduksjon: Ottar introduserer Kokkvold som snakker om Brexit,

·         Eget sitat: Like gammel som Trump, men mye klokere

Neste møte,30..

Ikke møte den 30, første møte blir den 7. mai.


MØTE 16. april 2018


Generelt
•    Velkommen til medlemmer og gjester.
•    Men først har vi våre faste poster:
       
Antall tilstede
•    Medlemmer: 30
•    Gjester: 2

Fødselsdager

Per Ove – 17.4
Friedrich – 20.4

Nytt fra Rotary
-Komiteer/formenn – se på målene, skal inn i Club Central       

- Baard L valgt inn i Norsk Råd for Rotary
3-minutter:
Arne: Vært på lang reise, fokuserte på Singapore. 720 kkm, Norge 385 000 kkm, og like mange innbyggere! Grunnlegger 1819: Sir Thomas Raffles, Lee styrt landet gjennom 30 år, fra U-land til moderne samfunn, enorm økning i BNP pr innbygger. Strengt regiment, ikke demokrati, gjennomregulert boligmarked.  

Dagens tema: Refleksjoner rundt Boligmarkedet.- fra eiendomsutviklings- og boligbygger Veidekke sitt perspektiv. v/ Adm. direktør Øyvind Moen i Veidekke Eiendom.
Lær av Singapore og Dubai.
Veidekke omsetter for 30 milliarder. Tre deler. Entreprenør 24,8, industri 4,8 og eiendom 3,5. Mål: et verdiskapende samspill mellom dem.
Veidekke bruker interne entreprenører, men det er bare 15% av den totale jobben de har. Derfor er de konkurransedyktige.
Eiendom: langsiktige investeringer 5-7 års perspektiv fra kjøp av tomt til realisering. Også avhengige av hvordan det går i det offentlige byråkratiet. Har også mye aktivitet i Sverige.
Krevende med store konjunktursvingninger med bunner i 2008 (finanskrisen) og 2013. Dessuten er det blitt begrenset lånetilgang (5xinntekt og 40% egenkapital ved kjøp av sekundærbolig).
Priser fremover:                                                                                           

    - bedring i bruktboligprisene                                         - tilbudet usolgte boliger avtatt                                      - nyboligsalget har falt mye, men prisene har ikke falt tilsvarende
Store geografiske forskjeller, men viktig at planarbeid effektiviseres. Mye politikk.
Viktig med forutsigbare rammevilkår.
 
Neste samling 23. april:

Brexit, elitene og mediene. Per Edgar Kokkvold

MØTE 19. mars 2018

Generelt

 Velkommen til medlemmer og gjester.

Men først har vi våre faste poster:

                  

Antall tilstede

·         Medlemmer: 28

·         Gjester: 2

 Hilsen

-       Odd K – opptatt med pakking

 Fødselsdager

 Knut – 3.4

Bård – 5.4

 Nytt fra Rotary

Virtuos på NRK1: 4 tidligere deltakere fra vår konkurranse, 1 tidligere vinner!

Tor P Gulbrandsen fra Rotary Oslo Vest informerte om et tilbud om grunnopplæring. 3 lørdager i høst. Hver klubb kan sende 1-2 deltakere.

Lørdag 21.april: Leirdueskyting. Noen som har mulighet til å følge opp det?

Fredag 25.mai: Beboerfest. Bjørn M informerte. Mer info kommer.

.3-minutter

Tor Uppstrøm: Nordmenns mangel på køkultur, og evne til å lage sine egne regler. Selv om det går ut over andre.

 Dagens tema: Ti år med Opera i Bjørvika, tidl. operadirektør Bernt Bauge

En suksesshistorie!?

De første årene fungerte Nationaltheatret fungerte som fra opera fra 1899 til Operaen i Folketeateret ble etablert i 1959 som etter hvert ble alt for lite.

1989 -1999 – utredning – og beslutningsprosess

1999 – 2009 – prosjektering og bygging. 2002 Stortingsvedtak med et bredt forlik.

Veldig gjennomarbeidede og høye kunstneriske mål, og hvilke behov man hadde til bygningen. Over 1000 rom til sammen 38 000 km (kan gjøres om til 75 000 grunnet byggets fleksibiltet).

Mange deltok i gjennomføringen.

Evaluering: Nådd de fleste mål.

 Neste samling 16. april:

Refleksjoner rundt Boligmarkedet. - fra eiendomsutviklings- og boligbygger Veidekke sitt perspektiv. v/ Adm. direktør Øyvind Moen i Veidekke Eiendom

MØTE 26. februar 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer. Gjest ble forhindret grunnet «Byggesaken» på Stortinget

Men først har vi våre faste poster:                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 28

·         Gjester: 0

Hilsener

Arne - reise

Lars Erik – jobb

Per S - jobb

Nytt fra Rotary

Nytt skap i kjeller ønskes hvor Presidentkjede kan oppbevares tryggere.

 

3-minutter

Sondre: Sondres fars innsats som Milorg-mann i Telemark, og de dramatiske opplevelsene som kom frem etter hans død i 2015.

Birger H  kommenterte byggesaken på Stortinget ut i fra sin bakgrunn som fagperson.

Dagens tema: oppfølging av klubbens strategiplan fra 2011-2015, fortsettelse fra 19.2.

Sosialprosjekt og internasjonal ved Bjørn: Følger det som tidligere er nevnt.

Ønsker satsing på

-       sansehage, Conrad Svensen senter

-       beboerfest for «boliger» utviklingshemmede

-       internasjonale prosjekt via andre klubber, ikke egne, primært finansiell støtte

-       Ljabruskolen, hjelpe til med uteområder?

Tar opp dette på komitemøte førstkommende torsdag.  

Medlemskapskomiteen ved John Inge:

-       Jobber med brosjyre Også digitalt)

-       Prøver å verve mot bestemte yrker, lærere

-       Ønske om skjema for interesserte som fylles ut. Virker mer      seriøst?  

Innspill:                      - ta vare på eksisterende medlemmer

-       folkemøte om aktuelle tema, IT, samferdsel, energi/miljø, utbyggingsprosjekter

-       stands på Sæter

President: vi trenger gjennomføringsevne, må starte med oss selv.

Yrkesdag. 12 av 20 yrker i boks. Mangler 8.

RYLA: alt på skinner

Neste møte 5. mars:

Tidlig innsats i skolen, stanse frafallet på videregående. Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H)

MØTE 12. februar 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjest.

·         Men først har vi våre faste poster:                       

Antall tilstede

·        Medlemmer: 16

·         Gjester: 0

Hilsener

Arne - reise

Lars Erik – jobb

Baard - jobb

Birger H – syk

Kai - Frankrike

Bjørn – opptatt

John Inge - jobb

Nytt fra Rotary

Nytt skap i kjeller ønskes hvor Presidentkjede kan oppbevares tryggere.

3-minutter

Ole T: Kort historisk grunnriss om IBMs historie fra 1911 til i dag.

IBM har hatt evne til  å omstille seg: i dag vekt på salg av tjenester, overgang fra hardware til software med bygging av to megaservere.

Dagens tema: oppfølging av klubbens strategiplan fra 2011-2015

 President gikk igjennom planen, og knyttet kommentarer til den for å oppdatere den slik at den ikke blir liggende i en skuff.

Spørsmål om hva det var: informasjon eller strategi?

Begge deler, må tydeliggjøres.

Er 36 sider for mye?

Er det samkjørt med distriktet? Nei.

Gjennomgang ved noen av komiteene

Neste møte 26. februar: .

Et åpnere storting. Stortingets kommunikasjonssjef Siv Nordrum

3-minutter v/ Sondre Svartdal

MØTE 12. februar 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester

  Men først har vi våre faste poster:                    

Antall tilstede

·         Medlemmer: 16

·         Gjester: 1

 Hilsener

 Bjørn F takker for deltakelse i forbindelse med hans kones bortgang

 Lars F – snødd inne

Lars Erik – jobb

Ottar – jobb Rotary

Rune - opptatt

Baard - jobb

Birger H – syk

Kai - Frankrike

 

Fødselsdager (før neste møte):

Lars Erik – 13.02.60

 Noen som  har møtt i andre klubber?

 Nytt fra Rotary

Pekefinger fra President: Klubben blir ikke bedre enn vi gjør den til.

 Opptak av nytt medlem:

·         ingen

 3-minutter

Ingen

Orgelaksjon Nordstrand kirke:

 Gunnar Kvalvaag orienterte om innsamlingsaksjon til nytt orgel i nye Nordstrand kirke. Kostnad: 4.7 millioner. Har på orgelfond 1.25 millioner. Samlet inn 450 000. Gjeld ca 3 millioner. Innvies 11.11 kl.11.

 Gaver inntil 40 000 gis 23% skattereduksjon (gave kr.1 000, reduksjon skatt 230).

 
 Mitt yrke nå.

 Sondre Svartdal: Jobber i et lite konsulentfirma med 4 ansatte, to økonomer og to IT- eksperter. Vært der i 11 år.

Jobber med små – og mellomstore bedrifter.

To typer kunder:

-       gjør det bra, ønsker å gjøre det enda bedre.

-       Må gjøre noe, underskudd. Flest i denne kategorien.

 Ga ulike eksempler hvordan dette var blitt gjort, hvordan bedre rutiner, bruk av IT, bruk av apper på smarttelefon og kostnadsstyring hadde snudd underskudd til overskudd.

Hvordan dårlig ledelse hadde gått ut over ansatte, noe som medførte stor gjennomtrekk grunnet negativitet og mye kritikk.

 Odd fortalte om sin virksomhet som skipsmegler oppe på et loft i Jomfrubråtveien hvor en liten aktør som han hadde funnet en nisje i et marked med større og større grad av fusjoner.    Fortalte om ulike kjemikalietankere, og hvordan de har endret seg.

 Diverse

-       Brosjyre om tilbud i nærmiljøet ved overgangen som pensjonist, laget av Leif Victor, ligger nede. Trengs oppdatering.

-       Ljanselvas venner brukte Nordstrand Blad til å promotere akedag, rekordoppslutning. 

 Neste møte 19. februar: Oppfølging av klubbens strategiplan.

MØTE 5. februar 2018

Generelt
•    Velkommen til medlemmer og gjester.
•    Men først har vi våre faste poster:
       
Antall tilstede
•    Medlemmer: 21
•    Gjester: 3

Hilsener

Bjørn F takker for deltakelse i forbindelse med hans kones bortgang

Ole – Syden
Lars Erik – jobb
Per Christian – jobb
Kjell G – Vietnam
Morten – Sverige
Sondre – syk
Leif Victor – fødselsdag

Fødselsdager (før neste møte):
Roald – 11.02.43
Leif Victor  – 05.02.30

Noen som  har møtt i andre klubber?

Nytt fra Rotary
Ungdom: mange tilbud for ungdom verden over sommeren 2018

Opptak av nytt medlem:
•    ingen

3-minutter
Ingen

Dagens tema: Christian V. Bernau, direktør Spear Kapital: Det sørlige Afrika som investeringsmulighet for nordiske aktører.

Introdusert ved Bjørn. Sa opp stilling i Telenor for å starte firmaet.

Bernau: Startet opp alene 2011, fått med investorer i det sørlige Afrika: Sør-Afrika, Zimbabwe, Zambia og Malawi. «Inntar Afrika med museskritt», avisoverskrift.

Blandet det beste fra skandinavisk forretningskultur med det beste fra det afrikanske.

Utfordring: Mange myter om Afrika, korrupsjon osv, men ikke så omfattende som en får inntrykk av. Sier vi nei til svarte penger blir det respektert. Store deler av økonomien er preget av at myndighetene ikke vet noe om det, ca 90 % av økonomien er svart i Malawi eksempelvis.

Positiv utvikling, det bygges og bygges. Spear Kapital har investert i alle de fire landene, men med stor grad av å skynde seg langsomt. Satser konsumrettet, årlig avkastning ca 30 %.

Satser på små – og mellomstore bedrifter. Hver ansatt i Spear genererer 15-20 andre.

Vurderer til enhver 25-30 firma en ønsker å investere i.

Neste møte 12. februar

Mitt yrke nå: Sondre Svartdal og Per Ove Haugland.

MØTE 29. januar 2018
Generelt
•    Torbjørn Bakken, innkommende president, ledet møte.
Velkommen til medlemmer og gjester.
•    Men først har vi våre faste poster:
       
Antall tilstede
•    Medlemmer: 26
•    Gjester: 2

Hilsener
Baard L  – Moss
Ole – Syden

Fødselsdager (før neste møte):
Kai – 27.01.52
Ottar – 03.02.50

Noen som  har møtt i andre klubber?

Nytt fra Rotary
Kurs, individuelt, for nettbruk siste mandag i måneden. Første gang i dag: 11 møtte
Ny internasjonal president
Yrkesdag. Liste sendt rundt, fint hvis alle hjelper til med å skaffe representanter for de ulike yrkene.

Opptak av nytt medlem:
•    ingen

3-minutter
3-minutt ved Per. Tema: Riving av Bolteløkka skole. Holdt et innlegg mot at skolen skal rives.

Dagens tema:

Magne Lerø, redaktør «Ledelse»: Styringsmessig medvind, ledelsesmessig motvind. Jonas G Støre, Siv Jensen og Erna Solberg. Introdusert av Ottar, en kort gjennomgang av CV. 

Styring – vedtar og iverksetter. Skal gjennomføres.
Ledelse – handler om å motivere. Spesielt i emosjonelt kaos – «Mee Too».

Støre – beskylt for å være «ullen». Men: har endret seg og blitt mye tydeligere. Fremtid: Usikker hvor sterkt Giske står. Eneste alternativ til Støre er Raymong Johansen.

Jensen – parkerte Carl I. Hagen (seier 1) og sørget for at FrP ble et regjeringsparti. Vanskelig å tro at hun ikke husker flere alvorlige episoder. Blir hun ikke trodd, mister hun en stor del av sin troverdighet.

Solberg – lykkes som leder, hun kan styring. Fremstår som raus (ikke jern-Erna). Lar ministrene opptre fritt, bruker lite styringsmakt og fremstår som «landsmoder»:

Neste møte, 5. februar
Christian V. Bernau, direktør Spear Kapital: Det sørlige asfrika som investeringsmulighet for nordiske aktører

MØTE 15. januar 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester.

·         Men først har vi våre faste poster:

Dagens Gruk                     

Antall tilstede

·         Medlemmer: 26

·         Gjester: 3 

Hilsener

 Kai – syk

Birger – er i Milano

Lars F – er i Moss

Knut – er i Bergen

Fødselsdager (før neste møte):

Noen som  har møtt i andre klubber?

Nytt fra Rotary

Kurs, individuelt, for nettbruk siste mandag i måneden. Liste ble sendt rundt.

Leirdueskyting lørdag 21.april, Arne informerte.

Opptak av nytt medlem:

·         ingen

3-minutter

3-minutt ved Bård Bømark. Tema: globalisering/digitalisering og konsekvenser for skatt. Hvordan enkelte land inngår legale avtaler, Irland, for eksempel, men som er uetiske. Skatteparadis representerer en konflikt mellom verdier og interesser. 

Dagens tema:

Petter Nome fra Bryggeriforeningen: Færre store bryggerier, flere mindre små. Introdusert av Ottar, en kort gjennomgang av CV.  Petter Nome fra Bryggeriforeningen:

Øl består av 4 ingredienser: vann, humle, korn og gjær.

Historisk gjennomgang, spesielt med renhetsloven fra 1516 i Tyskland og konsekvensene den hadde.

Gårdsproduksjon, pålagt, frem til midten av 1800-tallet, da kom den industrielle revolusjon.

En periode utviklet det seg til noen få bryggerier, men fra 1990 er det kommet mange, primært av entusiaster. Stor betydning for sysselsetting, 4% av salg, 25% av ansatte. Ikke alle kommer til å overleve og noen blir kjøpt opp, overetablering.

Ca 3000 øltyper selges i Norge, ca 2000 produsert her.

Et tidsskille fra 2012, øl er den nye vinen. Frem til da var det en nedgang i slag, men det har steget de siste årene. 
 Neste møte, 15. Januar

 Turistforening og friluftsliv. Erling Lae

MØTE 8. januar 2018

 Generelt

·      Velkommen til medlemmer og gjester. Spesielt innkommende guvernør.

·         Men først har vi våre faste poster:

Dagens Gruk

                  

Antall tilstede

·         Medlemmer: 26

·         Gjester: 6  

 Hilsener

John Inge – reise

Helge - syk

 Fødselsdager (før neste møte):

Baard – 13.1.55

Riulf – 3.1.32

 Noen som  har møtt i andre klubber?

Odd – møtt i Noosa, Australia

 Nytt fra Rotary

Kjede – historisk verdi

Felles info på nett, lettere tilgjengelig

Kurs, individuelt, for nettbruk

 Opptak av nytt medlem:

·         ingen

 3-minutter

3-minutt ved Cato Fiksdal. Tema: gi blod, bli organdonor, vår frivillig!


Dagens tema:

 Colombia ett år etter v/feltarbeider Nina Luhr.

Stor optimisme etter at Santos fikk fredsprisen, men avtalen ble stemt ned med et lite mindretall. Santos var opptatt av uendret økonomisk profil.

 Store utfordringer etter freden, mange i Farq-geriljaen som har lagt ned våpnene, men har ikke fått noe annet å gjøre. Samles i leiere som ikke er ferdig bygd.

Trenger en distriktspolitikk, spesielt infrastruktur. Varer må fraktes frem på dårlige veier hvor overskuddet forsvinner i transport. Resultat: det dyrkes koka i stedet, det blir hentet. Økning på kokaproduksjon på 55% i løpet av ett år.

 Ingen omfordeling av jord, store klasseskiller.

Neste møte, 15. Januar

 Petter Nome fra Bryggeriforeningen: Færre store bryggerier, flere mindre små.

MØTE 4. november 2017
                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 25

·         Gjester: 3

 Hilsener

Fra Bjørn M – opptatt med jubileums feiring

Fra Odd – fortsatt på reise

Fra Olav S – varmere strøk

Fra Ottar – manuslevering

Fra Kai – opptatt med telenorkonsert

 3-minutter

·         Martin Strømmen. Alt er kommersielt – kjøp ny bil. Introduserte Arne Berg.

Fremtidens bilbransje:

 Arne Berg, Partner og styreleder, ACG – Automotive Consulting Group AS
tidl. leder for SEAT, i konsernledelsen for VW,
adm.dir. for Mercedes Benz og Subaru i Norge.

 Vanskelig å spå om fremtiden, men noen trender:

-         Digitalisering

-         Nye tredjeaktører i verdikjeden salg/service

-         Direktesalg fra produsenter/importører

-         Konnektivitet (forbindelse)

-         Bildeling

 Konsekvenser:

-         Færre bilforhandlere

-         Færre eiere

-         Sterkere kjeder

 Autonome biler vil kommer. Betyr for eksempel at New Yorks 20 000 drosjer, kan erstattes av 3 000 autonome biler.

 Neste møte, 11. desember

Juleavslutning

MØTE 13. november 2017,

 Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester.

·         Men først har vi våre faste poster:

Dagens Gruk                    

Antall tilstede

·         Medlemmer: 29

·         Gjester: 1

 Hilsener

Fra Roald

Fra Odd – på reise

Fra Claus R – tidligere medlem

 Fødselsdager (før neste møte):

Helge Lindstad 21.11.1952

 Noen som  har møtt i andre klubber?

 Nytt fra Rotary

-       Revisors beretning legges frem på årsmøte

-       Interesse for kurs om bruk av sosiale medier?

-       Liten interesse for reiser, legges på is foreløpig

Opptak av nytt medlem:

3-minutter

·         Morten Neeb. Snakket om «Water to the Village-prosjektet» i Kenya som Nordstrand Rotary satte i gang, varte fra 1983-2000, stort prosjekt. En del lyktes, ble boret mange brønner, men møtte også utfordringer: ble stor belastning for enkelte, spesielt i kenya.   

 Sang: Dei vil alltid kyta og klaga

 Dagens tema:

Internett – alle dingser har en IP-adresse ved Leif T. Aanensen, fagsjef i norsk elektroteknisk komite

 Hvordan vil hybridsamfunnet se ut?

Umulig å si, men drives fremover i et voldsomt tempo.

Hvorfor? Fordi det er sammenfall av flere faktorer, teknologi og biologi virker sammen.

Og kommer inn på stadig nye områder, medisin og jus for å nevne noe.

 Leif A er ikke dommedagsprofet, tror det vil gagne oss.

 Digital innvandrer – født før år 2000

Digital innbygger – født etter år 2000

 Kunstig intelligens, nanoteknologi, bioteknologi og plattformer (for eksempel sosiale medier) virker sammen. Derfor en enorm utvikling av roboter, menneskelig arbeidskraft veldig dyr. Og må betale skatt, noe roboter ikke må, forskjellsbehandling. Stor betalingsvilje.

 Neste møte, 20. november NB kl.18.00

 Omvisning av den nye Follobanen, varer ca en time. Helge sjekker spisesteder i Barcode for et felles måltid etterpå.


 MØTE 6. november 2017

Generelt

Velkommen til medlemmer og gjest

Men først har vi våre faste poster:
Dagens Gruk                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 28

·         Gjester: 1

 Hilsener

Baard og Lars Erik hilser fra Halden.

Knut hilser fra Kenya

 Fødselsdager (før neste møte):

Knut Samuelsen 7.11.1936

 Noen som  har møtt i andre klubber?

 Nytt fra Rotary

-       To kandidater er aktuelle som utvekslingsstudenter. Det jobbes med søknader.

-       Vi får sannsynligvis dekket utgiftene til Paul Harris Fellow. Det er 3 stykker, to eksterne og en intern.

-        President har lagt inn noe på Doodle. Foreløpig 5 som har respondert.

 Opptak av nytt medlem:

 3-minutter

·         Martin Strømmen. Utfordring: bruke sosiale medier mer aktivt, klubben er kommet ganske langt.

Historisk reise: besøkt Maserati-fabrikken.

Sang: Gymnastikkmarsj

 Dagens tema: Veidekkes verdigrunnlag

Kveldens hovedgjest, Anne Torbjørnsen, HR-direktør Veidekke

 Veidekke:

-       Omsetter for 30 milliarder, 64% i Norge, 30% i Sverige og 6% i Danmark.

-       Overskudd: 1,4 milliarder. Ca 7600 ansatte, og like mange innleide

 Jobber hele tiden med bedriftskulturen.

 Veidekkehuset:

 Kjeller: Profesjonell – redelig – grensesprengende - entusiastisk

 Bæresøyler: kunder – medarbeidere – ledelse – leverandører

 Tak: Verdiskapende samspill

 Spørsmål: hav betyr disse verdiene for Veidekke i dag?

Må hele tiden gjennomtenkes.

 Neste møte, 13. november

 Internett – alle dingser har en IP-adresse ved Leif T. Aanensen, fagsjef i norsk elektroteknisk komite

MØTE 16. oktober 2017

Generelt

 Velkommen til medlemmer og gjester

   Men først har vi våre faste poster:

Dagens Gruk                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 21

·         Gjester: 1

 Hilsener

Børre hilser

Birger hilser

Kjell hilser fra Syden

Birger fra Brussel

Per Thorsen – dansk venn.

 Fødselsdager (før neste møte):

Fødselsdager/Jubileer f.o.m  15.10.17 t.o.m 23.10.17:

22.10.1946

 Noen som  har møtt i andre klubber?

 Olav Siggerud har møtt i Bø

 Nytt fra Rotary

-       To kandidater er aktuelle som utvekslingsstudenter. Intervju er gjennomført.  

-       PR-komiteen ønsker forslag til Paul Harris, både internt og eksternt.

 

Opptak av nytt medlem:

 

3-minutter

·         Baard Lund oppfordret til å gå på kino i høstmørket: Kino – alltid en vinner.

Anbefalte to filmer: «Hva vil folk si», og «Snømannen».

 

Dagens tema: Lokalavisen i en ny medietid,

Martin Gray, redaktør Nordstrand Blad     (og Østlandets Blad)

 

4 nøkkelord:

-       Samfunnsoppdraget

-       Kunnskap om leserne

-       Finansiering

-       Frekvens

 

Nedgang i antall abonnenter, men har snudd. Redaksjon kraftig redusert grunnet redusert inntekter, spesielt annonseinntekter. Samtidig hyppigere frekvens i utgivelser. Press på journalistene. Har god innsikt i hva leserne ønsker. Gjør dermed sjelden feil.

 

Oppsummering:

-       Endrede medievaner: mer digitale lesere, forventer raskere svar, betaler for innhold.

-       Lokalavisens posisjon. Styrket

-       Samfunnsoppdraget: viktig, men ikke like viktig.      

 

Neste møte, 24. oktober

 Intercitymøte Linderud hotell.

Møte, 09. Oktober 2017 

Medlemmer: 28
Gjester:1

Diverse:
•    Husk Distriktskonferansen, det oppfordres flere til å melde seg på.
•    Det er besluttet å fremme 2 utvekslingsstudenter

•    3- minutter ved Bård Bømark
Onsdagsturer i Østmarka, 8 mann, 11 år, 858 KM og det finnes et utall turanbefalinger.

Dagens tema:
Om private aktører i velferds-Norge

Kveldens hovedgjest, Anne Cecilie  Kaltenborn, som er administrerende i NHO Service, organiserer mange av disse bedriftene som tar på seg stadig mer ansvar for  velferdstjenester på vegne av det offentlige.
Stikkord:
Introduksjon ved Ottar.
Stikkord fra fordraget:
•    Eget perspektiv på private aktører.
•    Bakgrunn , bl.a 6 år på Lovisenberg sykehus og jobb hos Leger uten grenser.
•    Leger uten grenser aksepterer bare 10% offentlig støtte.
•    Bistand i motsetning til nødhjelp.
•    Jobber nå i NHO-Servcie, 55 Milliarder i omsetning for medlemsbedrifter, 13% relatert til Helse og velferd.
•    Helse og omsorg vokser veldig.
•    Sysselsetningsøkningen kommer i behandlingsleddet.
•    Private aktører er et supplement til det offentlige, men likeverdig.
•    ”Velferdsprofitører” er et respektløst begrep.
•    60% syntes det er greit at private konkurrerer om utførelse av offentlige tjenester.
•    Tilgjengelighet og kvalitet viktigst,
•    Private virker også som ”benchmark” mot det offentlige.
•    Konkurranse gjør de offentlige tjenester bedre.
•    Private aktører er ikke å privatisere – tilbudet er fremdeles en del av det offentlige.
•    % utbytte for private aktører er liten, 3 - 5 %.
•    Likeverdige helsetjenester må være bærekraftige.
•    Private må være bedre og billigere.

Neste møte, 16. oktober:
Lokalavisen i en ny medietid v/Martin Gray, redaktør i Nordstrand Blad

3-minutter
•    Bård Lund


MØTE 2. oktober 2017

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester.

·         Men først har vi våre faste poster:

Dagens Gruk                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 23

·         Gjester: 1

 Hilsener

Ole – hilser fra hytta på Kragerø

Ottar – hilser fra tur med Rotary Norden

Kai – hilser fra operaen

Birger – hilser 

 Fødselsdager (før neste møte):

 Noen som  har møtt i andre klubber?

 Nytt fra Rotary

-       Fortsatt ledige plasser på Distriktskonferanse 28.oktober (3 av 5 besatt). President - oppfordrer til at flere møter.

-       På styremøte ble budsjett gått igjennom. Det blir lagt frem på årsmøte. Presidenten beklager på vegne av styret at ikke innkalling kom i løpet av september, men styrte vil komme tilbake til dette.

 Opptak av nytt medlem:

·         ingen

 Diverse:

 3-minutter

·         Børre Magnussen. Snakket om Tollvesenet, spesielt på 50-tallet, hvor tollerne, kalt «dødsgjengen», og leste fra en artikkel i et magasin fra 1957. Hvorfor? Hans far var toller.

Dagens tema:

 Vinsmaking ved Kjell Cordsten. Han fortalte litt om bakgrunnen for ulike viner. Og ble introdusert av Helge

Neste møte 9.oktober

 Private aktører i velferds-Norge Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. NHO Service


MØTE 25. september 2017

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester.

·         Men først har vi våre faste poster:

Dagens Gruk                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 27

·         Gjester: 0

 Hilsener

Kai – privat avtale

Cato – privat avtale

Fødselsdager (før neste møte):

Fødselsdager/Jubileer f.o.m  19.09.17 t.o.m 25.09.17:

·         Per Olav Vangen (24.09.58) 59 år

·         Gunther Motzke (30.09.49) 78 år

 Noen som  har møtt i andre klubber?

 Nytt fra Rotary

-       Presidentmøte var 23.september. Hver klubb skal bidra med 12 000,- til poliofondet.

-       Informasjon om Distriktskonferansen 28.oktober. Foreløpig god plass.

-       Ost/vin første mandag hver mandag.

 Opptak av nytt medlem:

 3-minutter

·         Bjørn Mathiesen snakket om endringsledelse, både i og med at yrkeslivet veksles ut og i møte med sykdom. Og overskriften: herfra må jeg gjøre ingenting! 

Dagens tema – komiteenes referater fra peismøtene:

 Programkomiteen ved Ottar:

-       4 av 5 til stede på peismøte

-       Høsten på plass

-       Vårprogram: variert og omfattende program, oppgaver fordelt

-       3-mimiutter: så interessant at det kan bygges ut til klubbkveld tema (1/3, ½ evt helt møte), ego-foredrag kommer på nyåret

-       Yrkesdimensjonen vektlegges

-       Ikke eget budsjett

-      Overordnet målsetting:

-      A) tilby et variert program

-      B) utbre kunnskap om Rotary

-      C) styrke yrkesdimensjonen 

 PR ved Ole

Møte sammen med Gunther.

-       Sosiale medier: avhengig av å få innspill fra komiteene, helst med bilder.

-       FB-siden: musikkonkurransen: for mange innlegg som ikke handler om konkurransen

-       Dropboks blir erstattet va medlemsnett.

-       Gunther har egen blogg.

-       Vil gjerne lage en pakke med informasjon til nye medlemmer.

 Medlemskapskomiteen ved John Inge

 Målsetting:

- 5 nye medlemmer (hvorav 3 kvinner) under 60 år

- oppdatere klassifikasjon (må gjøres enklest mulig hvis ikke lar det seg ikke gjennomføre)

- følge opp medlemmer som møter sjelden

- budsjett: 15 00

 Musikkonkurranse ved Baard

 Overordnet mål: fylle Nordstrand kirke med god, klassisk musikk

Noen nye grep:

-       Færre finalister, 6 stykker

-       Ikke pause

-       Ren finalekonsert

-       Altså korte ned tiden

-       Begynner kl.19

-       Etterfølger må utpekes snarest mulig.

-       Overskudd: ca 40 000

 Sosial/internasjonal ved Bjørn M

 -       Forsommerfest, mål at det blir en årviss foreteelse med bevilgning fra distriktet

-       Signo: legge et møte der, gjerne med et helsepolitisk tema

-       Dugnad før 17.ami: skaffe synlige Rotary-vester

-       Vannprosjektet i Øst-Afrika fortsetter

-       Bruken av ljansfondet: prøver å få til en åpnere disponering

 Yrkeskomiteen ved Torbjørn

-       Yrkesveiledning i ungdomsskole

-       To RIYL-kandidater

-       Nytt; yrkesspørsmål etter 3-minutter

 Regnskap blir sendt ut – tas senere

 

Neste møte, 11. September

 Oppsummeringsmøte, Regnskaps- og budsjettmøte ved Torbjørn Bakken

MØTE 18. september 2017,

Generelt
•    Velkommen til medlemmer og gjester.
•    Men først har vi våre faste poster:
Dagens Gruk
      
Antall tilstede
•    Medlemmer: 24
•    Gjester: 1
Hilsener
Kai Rosenberg, jury Telenors kulturpris
Lars – i Frankrike

Fødselsdager (før neste møte):
Fødselsdager/Jubileer f.o.m  19.09.17 t.o.m 25.09.17:
•    Per Olav Vangen (24.09.58) 59 år

Noen som  har møtt i andre klubber?

Nytt fra Rotary
-    Presidentmøte 23.september
-    Informasjon om Distriktskonferansen 28.oktober. Flere nye i styre som ikke kan stille av ulike grunner, plass til flere, blir betalt.
-    Ost/vin første mandag hver mandag.

Opptak av nytt medlem:

Carl Ottar Rafner melder seg ut grunnet utenlandsopphold.

3-minutter
•    Bjørn Fonbeck snakket om to andre klubber han er med i
-    Operaklubben
-    Reiseklubben «Smak og behag», en non-profitt klubb som arrangerer mange reiser.   

Dagens tema:

Stortingsvalget
Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land.

Det ble en spørsmål med svar og kommentarer om valget ledet av Ottar.


Neste møte, 11. September

Oppsummeringsmøte, Regnskaps- og budsjettmøte ved Torbjørn Bakken


MØTE 4. september 2017,