MØTER / REFERAT 2018-2019

MØTE 4. mars  2019                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 28

·         Gjester: 1

Hilsener

-       Baard, John Inge og Thomas jobber med PETS

3-minutter:

Riulf snakket om oppvekst under krigen, ispedd mange morsomme anekdoter.

Dagens tema:  Religionens plass i krimlitteraturen? Ved Tom Egeland

1800-tallet: første innslag ved bruk av religion gjennom parapsykologiske fenomen

Moderne tid, fire merkesteiner, først i bok, så i film:

Rosemray’s baby

Excorsisten

Rosens navn (Umberto Eco)

Da Vinci-koden (Dan Brown)

 

Egelands eget forfatterskap:

Innerste sirkel bygger på boken «Hellig gral, hellig blod», noe også «Da Vinci-koden» bygger på. Solgte brukbart da den kom i 2001, ca 10 000. men så kom verdenssuksessen til Dan Brown to år senere, og dermed økte salget slik at «Innerste sirkel» solgte 100 000. Den er oversatt til 24 språk.

 

Gikk gjennom hovedtrekk i sine bøker:

Paktens voktere – mye om Moses

Lucifers evangelium – mye om begrepet satan

Kodeks - mye om forholdet Paulus og Peter

Hele tiden er helten arkeologen Bjørn Beltø  

Kommer med ny bok nå i mars «Falken». Om kapring av Ekebergtrikken.

Neste samling 11. mars kl.19.00:

MØTE 28. januar  2019

                     

Antall tilstede

·       Medlemmer: 23

·       Gjester: 2

Hilsener

-       Kai – takker for bursdagshilsen

-       Baard – jobber med distriktsaker

Fødselsdager

Ottar  – 69 år

Distriktet

Konsert i Maridalen kirke 17.mars

Arne og yrkeskomiteen holder i Yrkesdagen på Kastellet skole. Blir 2. eller 4.april.

3-minutter:

Morten snakket om forhandlinger med Telenor (televerket) på 90-tallet hvor et skilt sto på bordet med Rotarys 4 spørsmål. Fungerte som en korreksjon til kravet om 63 øre pr. tellerskritt mens utgiftene var 3 øre! 

Dagens tema:  Hvordan rekruttere bredere? Ved Siri Blindheim  Mestringspilotene

Hvordan kan NRK tiltrekke seg nye medlemmer – kvinner og menn.

Siri ble med i Rotary fordi en dame hun kjente spurte, det er «kult» og spennende foredrag, tillit til hun som spurte, flere i samme alder og samme kjønn, hadde tid 1- 1 ½ time.

Hvordan øke mangfoldet, hva vil det gi dere? Svar fra ulike grupper rundt bordene:

-       Flere yrker

-       Yrkesgrupper hvor kvinner i flertall

-       Aldersgrupper. 50 år og oppover vil gi større stabilitet

-       Det som står stille forsvinner

-       Representere samfunnet: kvinner

-       Flere medlemmer, mer penger

-       Sosialt aspekt-

-       Fornyelse - flere historier

Retorikk: evnen til å ta tak i hver enkelt sak – finne det som er best egnet til å overbevise.

Trekant: a) logos, informasjon, saklig, rasjonelt, hva som sies.

b) Etos, Troverdighet, hvem som sier det.

c) Patos, bevege, berøre, hvordan det sies.

Finn tre argumenter som underbygger budskapet deres (logos, etos, patos)

A)     Nettverk, folk jeg liker å bruke tid på.

Folk jeg liker å bruke tid på.

Lære noe nytt.

 

B)      Fotavtrykk (vi setter spor, spesielt i lokalsamfunnet) beboerfest, yrkesdag skole.

Bli bedre mennesker.

Internasjonalt (ungdomsutveksling)

Solidaritet

C)      Fellesskap

Hva treffer personene best

Neste samling 4. februar kl.19.00:

Møte med Christer Falck  
Etter møteslutt – 2 x 2 – ost & vin ved Helge Lindstad

MØTE 19. november 2018

Generelt

Velkommen til medlemmer og gjester

Men først har vi våre faste poster:                    

Antall tilstede

·         Medlemmer: 20

·         Gjester: 2

 Hilsen

-       Baard jobb

-       John I reise

-       Knut B reise

-       Lars reise

 Fødselsdager

 Helge L – 21.11 66 år

 Nytt fra Rotary

-       Grasrotandel, kun 6 hittil som bruker den

-       Turkameratene tirsdag kl.10

-       Neste mandag IT-kurs kl.18.00, fokus FaceBook

    

3-minutter:

Lars Erik: fortalte om etableringen av en teltleir i Syria han var med på i 2016 for 50 familier med 400 innbyggere som hadde mistet alt. De hadde ikke sko (kaldt ute) så det ble skaffet støvler, ikke noe underlag i teltene så det ble skaffet tepper og det det ble skaffet ovner for å holde varmen. Det var regn så det var et gjørmehav. I dag er det kommet flere banen, og det er en flott leir som kalles «Camp Norway» hvor en rik, norsk filantrop har bidratt. En meget sterk historie som gjorde inntrykk!

 Dagens tema: Sjakk VM gjennomføres i disse dager i London
der vår egen Magnus Carlsen møter Fabiano Caruana
Vi gir ordet til representanter for Nordstrand Sjakklubb ved Jussi Dyrnes og stormester Johan Salomon.

Norges nest største sjakklubb som ble startet i 1945 og som holder til på Lambertseter gård, og gjort det bra både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet har de en stormester, Johan Salomon, som også er norgesmester, og de ble nummer 12 i en eliteturnering i Europa.

De svarte på en rekke spørsmål, og konkluderte med at Magnus vinner!  

Neste samling 23. april:

 Distriktsguvernør Svein Eystein Lindberg besøker vår klubb.


MØTE 5. november 2018

Generelt
•    Velkommen til medlemmer og gjester

Bursdager
•    Knut Samuelsen den 7/11
Antall tilstede
•    Medlemmer: 24
•    Gjester: 0
Opptak av nytt medlem:
•    Ingen
3-minutter
•    Ottar, om rekruttering av nye og unge medlemmer.

Dagens tema:

Årsmøte / Regnskap
- Hjort til julemiddag ble avgjort med håndsopprekking
- Innvielse av det nye orgelet i kirken, 11/11 kl. 11:00
- Gunther fortalt om sitt år som president.
- Ljansfondets vedtekter må finnes frem, bør brukes til lokale aktiviteter, Kasserer tar dette med i betraktning
- Sende ut medlemsengasjement liste fra Gunther for å be om tilbakemelding.
- Kontingent vedtatt å være lik fjoråret (2.500,-)
- Opptakssermonier må jobbes videre med.

Neste møte, 12/11, Dommedagsrommet på Torshov

MØTE 15.oktober 2018

Generelt

Velkommen til medlemmer og gjester

Hilsen fra Lars, Nils og Arne som er på jakt, og Kai som er på ‘hytta’ i Frankrike

Bursdager

Siri Bratlid hadde den 10/10,

Antall tilstede

·       Medlemmer: 20

·       Gjester: 3

Opptak av nytt medlem:

·       Eilif Harloff

3-minutter

·       Helge, om trim og bevegelse, glede seg over livets goder, ut i naturen

 Dagens tema:

Hans Normann Dahl, Festlig, morsomt og underholdende foredrag om kunst og begreper

 Neste møte, 22. Oktober + I.C. 24 oktober på Linne hotell

MØTE 01. oktober 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester

Bursdager

·         Gunther Motzke, i dag

Husk 60 og 70 års gave fra siste møte!

·         Vingaver ble delt ut til jubilantene            

Antall tilstede

·         Medlemmer: 23

·         Gjester: 1, Thomas, utvekslingsstudent. Holdt et lite innlegg på engelsk og takket for denne muligheten han hadde fått.


3-minutter

·         Lars Falch, savner formaliteter og seremonier, særlig en ordentlig opptakssermoni med 4-spørsmålsprøven. Sjekk ut Fellowships i Rotary, engasjer dere i musikk-konkurransen

 Dagens tema:

Per Olav Vangen forteller om endringene i den Norske Kirke

Neste møte, 8. oktober Utflukt til Arcus


MØTE 24. september 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester

Bursdager

· Per Olav Vangen, 60

   Martin Strømmen, 70 år til helgen som kommer                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 23

·         Gjester: 6


3-minutter

Diane Friberg om fake news og svindlere på internett

Dagens tema:

·         Finansmarkedet høsten 2018

Presentert av Esben Hanssen, et svært godt foredrag

Neste møte, 1. oktober Generalforsamling 2018

MØTE 17. september 2018

Generelt

·         Velkommen til medlemmer og gjester

Bursdager

·         Ingen                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 26

·         Gjester: 0

Opptak av nytt medlem:

·         Tomas Jensen blir ønsket velkommen, Bård introduserte han, Tomas presenterte seg

3-minutter

Per Christian Fossum, om sin bedrift og konflikter med ledelse i Holland,

Og Leif fortalte om Ljanselva prosjektet og delte ut pamflett

Dagens tema:

·         Generalforsamling 2017-2018, flyttet til 1/10

·         Bård fortalte om PETS i Vilnius.

·         Behov for hjelp til husrom for utvekslingsstudent for noen dager

·         Bjørn fortalte om brevet til den franske klubben hva gjelder utvekslingsstudenter, forslag om a opprette en venneklubb kontakt

·         Oppsummering fra komiteene

·         Minnet om intercitymøte på Linne 3/10.

·         Oversikt over fremmøte sendes til medlemsskapskomiteen månedlig

12. november etter utflukt blir det tur ut på restaurant etterpå.

Neste møte, 24. september: Finansmarkedet høsten 2018

MØTE 3. september 2018

Generelt                             

Antall tilstede

·         Medlemmer: 30

·         Gjester: ca 40

Opptak av nytt medlem:

·         Eilif Harloff får tilsendt søkermateriale

3-minutter

·         Utgår

Dagens tema:

·         Foredrag

Alexander Stöckl    

Neste møte, 10. September Peismøter

MØTE 27.august 2018

Generelt

 Velkommen til medlemmer og gjester

  Men først har vi våre faste poster:                       

Antall tilstede

·         Medlemmer: 29

·         Gjester: 0

Hilsener

Ottar vært på Convention

Lars Falch hilser

Fødselsdager (før neste møte):

Ingen bursdager siden siste møte eller før neste møte i medlemslisten

Nytt fra Rotary

·         Distriktskonferansen er 27/10

Opptak av nytt medlem:

·         Tomas Johansen har fått tilsendt søkermateriale

3-minutter

·         Cato Fiksdal om leger, ta vare på helsa!

·         Bård hadde et inlegg om Rotary fremover og guvernørrollen

Dagens tema:

·         Møte kl. 18:00 for PC support og sosiale media

·         Presidentens møte

Agenda for møtet ble vist.

Siri kommer tilbake på nyåret

Blest om neste mandag

Gjennomgang av høstens møteprogram

Regnskapet blir lagt fram på generalforsamlingen

Gjennomgang av komiteer

Sende ut på nytt komiteoversikten

Kommende peismøte om mål og prosjekter

Må sjekke rammebetingelser for rapportering

Gunther hadde innlegg om utvekslingsstudenten, trenger noen fra 1.mars 19 til ut juni.

Tiltak: invitere på helgeturer et.c.

Sende ut månedsbrevet fra DG

27/10 distriktskonferanse

Når vi sender ut e-mails til medlemmer, så skal blindkopi benyttes slik at ikke alle adresser er synlig

Styremøte den 3/9 og 5/11 inkludert komiteledere.

Bruke hjemmesiden for info istedenfor å sende mail, må vurderes

Hjemmesider, se på Kolbotn Rotary ogRotary Business Network.

Lokalt ideelt formål for overskudd fra finalekonserten, innspill velkommen.

Økonomisk støtte / sponsing / støtte til lokale prosjekter fra overskudd

Etterlyste noen til å ta tak i yrkeskomitemøte med skolen.

Neste møte, 3. September som også er Intercity møte

Foredrag med Andreas Støckl

3 min med Bjørn FonbechSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...