MØTER / REFERAT 2019 - 2020

 NORDSTRAND ROTARY - MØTE 3/2-2010
Deling av data – den nye oljen?

 

v/Arild Haraldsen

Nordstrand Rotary

Hovedpunkter i foredraget. (er tilgjengelig i Powerpoint, på forespørsel til Morten)

 ·Hva er verdien av data?

·Er data den nye oljen?

·Oppslag hos Legevakten Ski kommune

·Den strategiske problemstillingen

·Hva er utfordringen?

·Hva er verdien av data?

·Hva er strategi for deling av data?

·Strategi for deling av offentlige data

·Når finansnæringen er fornøyd med Skatteetaten…

·Eksempel

·Drøfting

·To alternativer

·Hvor står vi?

·Regjeringens plan for utredning om «strategi for deling av data»

·Oppsummering

·Noen referanser og videre lesing

NORDSTRAND ROTARY – MØTE 27/1- 2020

Generelt

             Velkommen til medlemmer og gjester

               

Antall tilstede   

             Medlemmer: 19

             Gjester:

               

Hilsener:  Lars Falck, Bjørn Fonbeck og Odd K.

 

 

Fødselsdager    

 

Møtt i andre klubber:

 

3-minutter :      

 

Ottar J; Rotary Norden, krefter jobber med et forslag å avvikle denne type kommunikasjon grunnet kostnad. Men Ottar står sterkt, som nyvalgt redaktør for Rotary Norden for ytterligere 4 nye år.

 

 

Oppfølging av peismøtene

Morten Neeb; SOSIALPROSJEKT OG INTERNASJONAL KOMITÈ

·         28/5 – beboerfest, mange medlemmer bør stille her

·         11/5 – Rydding Agnes Thorsen plass

·         Tilskudd Sagstua – dekke Alarm

·         Dugnad på uteapparatene – Ljabruskolen

·         Signo har ønske om at Rotary bidrar, usikker om det er penger eller noe annet.

·         24/2 – Invitert til de nye  bydelshuset på Lambertseter

 

Bjørn Mathiesen - MEDLEM, PR OG STRATEGI KOMITÈ

 

·         Status antall medlemmer 39

·         Verve målgruppe – helse/skolesektor/håndverker/eiendomsmeglere

·         Gå på gamle medlemmer

 

Helge Lindstad - KAMERATSKAP KOMITÈ

·         60 års jubileum

·         2/3 kjøkkensjefen på Ekeberg restauranten kommer til oss

 

Pål Gundersen – PROGRAMKOMITÈ

·         Torsdag 18/6 60 år jubileleum - Ekeberg restauranten m/ektefeller og inviterte

o   Presidentskifte/siste møte før ferien

 

Arne Aaberg - YRKESERFARING- OG UNGDOMS KOMITÈ:

 

·         Dialog med Holmenkollen Rotary

·         Arne ble invitert til Persbråten skole – bra opplegg

·         Lage en pakke for Rotary/kastellet som kan gjenbrukes

 

 

Nils Henrik Baggerød – MUSIKKFINALEN

 

·         19 påmeldte blir til 8 musikere i finalen

·         Møte med kirken på onsdag

·         Billetter kjøpes via Ticketmaster

·         10/3 Finalekonsert

·         Kontakt med talentutvikler Cecilie Giskemo


NORDSTRAND ROTARY – MØTE 6/1- 2020

Generelt

             Velkommen til medlemmer og gjester               

Antall tilstede  

             Medlemmer: 24

             Gjester:1   

Fødselsdager   

Tomas Johansen – 5/1

Sigurd Natvik – 16/12

Pål Gundersen 15/12


 

Gikk igjennom Yrkesdagen med Arne Aaberg

                Møte med skolene neste uke

                Gjenbruk av foredragsholder

                Eriksen Holmenkollen Rotary Klubb ønsker samarbeid

                Endre profil på Rotary

 

Musikkkomiteen med Nils

Konsertfinale 10- mars kl 19:00

17 søkere pr. i dag (Piano/orgel/horn/fiolin/)

Trenger tips til sponsorer


NORDSTRAND ROTARY – MØTE 6/12 - 2019

Generelt

             Velkommen til medlemmer og gjester

               

Antall tilstede  

             Medlemmer: 23

             Gjester:2

               

Hilsener:

Lars hilser

Bjørn Mathiesen hilser fra London

Oslo Rotaryklubb gratulerer med 60 år

 

3-minutter :      

 Ottar

Steinar juletreselger kom innom og fortalte en god historie

Fortalte om det hypermoderne Kina, med høyhastighet tog, romsonde som landet på the dark side of the moon, Kina nå et kontantløst samfunn, tettest av overvåkingskameraer, sosial troverdighet (sosial kreditt)

 

Neste møte,     

Julefest 16/12

 NORDSTRAND ROTARY – MØTE 2/12 - 2019

Generelt

             Velkommen til medlemmer og gjester               

Antall tilstede   

             Medlemmer: 23

             Gjester:1

Bergenhus – Turid Astrid Sandsleth Reksten       

Hilsener:

Birger Hestnes hilser, og ønsker å være med på Julefest            

 Fødselsdager    

Nils 7/12

Birger Solbakke 8/12


 

Møtt i andre klubber:

3-minutter :      

Pål G - syk

 

Ego-foredrag

ved Eilif H og Per Sigurd

 

Per Sigurd snakket om en fin skikarriere samt en jobb som bygningsingeniør som han trives i.

 

Eilif snakket om sine valg i det å utdanne seg til kiropraktor, samt at vi alle må bevege oss litt mere, skjelettplager utgjør en kostnad for  samfunnet på 200 milliarder årlig. Han har klinikk på Sæter sammen med sin kone og en annen kollega.

 

2 veldig fine ego foredrag denne kvelden!

 

 

… og kvelden rundes av med både mat og vin med Helge som kokk !

NORDSTRAND ROTARY – MØTE 25/11 - 2019

Generelt

             Velkommen til medlemmer og gjester               

Antall tilstede   

             Medlemmer: 26

             Gjester:2               

Hilsener:                             

 Fødselsdager    

Diane Friberg  26. november

 Møtt i andre klubber:

3-minutter :      

Kai – seremoni 26/11 kl. 1400

Innsamlingsrekord for Rotary en Polio 2310 , 900,- pr. medlem

Nedgang i medlemmer 2348 ned til 1942, mistet 300 medlemmer.

Rotaryact chartret før jul, 15 nye medlemmer

Tysklands samling på nært hold: Årsaker og virkninger

Berlin-murens fall 30 år senere er av verdenshistorisk format

Nils Morten Udgaard

Pressekonferansen med Günter Schabowski i Øst-Berlin som ble live overført på både på radio og TV ble utløseren til

åpningen av muren. På slutten av pressekonferansen, kl. 18:53 stilte Riccardo Ehrmann, korrespondenten fra det

italienske nyhetsagenturet ANSA, spørsmålet om når den nye reise-loven trådte i kraft. Schabowski svarte utydelig

men sa at man hadde besluttet at en hver borger av DDR nå kunne reise ut over de offisielle grensestasjonene. På

spørsmålet om fra når det gjaldt, svarte Schabowski kl. 18:57 fra nå av.

Kl. 21:15 passerte som første DDR-borger Annemarie Reffert med sin 16 år gamle datter i bilen sin grenseovergangen

Helmstedt-Marienbom. Grenseovergangen i Bornholmer Strasse ble åpnet 21.20 for å minske trykket av de store

menneskemassene. Kl. 21:30 refererte radiosenderen RIAS om de første åpne grenseovergangene. Man antar at det

mellom kl. 23:30 og 0:15 krysset anslagsvis 20.000 mennesker grensen.


NORDSTRAND ROTARY – MØTE 18/11 - 2019

Generelt

             Velkommen til medlemmer og gjester             

Antall tilstede   

             Medlemmer: 19

             Gjester:0              

Hilsener:                         

 Fødselsdager    

Helge Lindstad 21. november

Møtt i andre klubber:

3-minutter :      

Bård Bømark – mere Rotary stoff finnes i håndboken. Fortalte om hvordan Rotary ble drevet tidligere. En god Rotarianer har alltid en 3 minutter på innerlomma .

Kai døde på lørdag 16. november, ett minuts stillhet, begravelse 26. nov

Kameratsskalpskomiteen informere om julemiddagen, Reinsdyrfile

Siri/Odd medlemskapskomiteen; få medlemmer til å møte på møtene, diskutere etter de ordinære foredragene, ta opp enkeltproblemer på jobb, verve – brosjyrer (hvem/hva/hvor), gå rett på lærere, familie som er lærere, håndverkere, eiendomsmeglere, dnb bank og finans

Forslaøg fra bård, dele opp i 3 bord, hvert bord kommer opp med 30 konkrete navn basert på forslaget fra Siri.

Yrkeskomitee: Ryla = flere kandidater, yrkesdag på nordseter

Musikkomiteen Hjemmesiden i klubben, kontakt med yngre mennesker

Bjørn Mathiesen; motvirke klikkdannelse, instrudosjonsprogram, god tone i klubben, større kvinneandel, distriktkonferansen, Levere Ryla, Finalekonsert og yrkesdag. Bidra på Signi, Ljabruskolen og internasjonale prosjekter

Programkomiteen ved Gunther; møtefrekvens, ikke kansellere møtene selv om vi skal noe samme uke.

 O p p f ø l g i n g av våre peismøter fra 11. november

President Per Olav samt komité ledere

NORDSTRAND ROTARY – MØTE 04/11 - 2019

Generelt

             Velkommen til medlemmer og gjester

               

Antall tilstede  

             Medlemmer: 21

             Gjester: 9

               

Hilsener:

Pål hilser fra Malaga

Ole Syden

Lars Vandrefalch – uviss hvor

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...